3 min

3 วิธีแปลงสิ่งที่รู้ ให้เป็นความสำเร็จ - EP 15 พาใจกลับบ้าน Podcast

    • Self Help

การมีความรู้อาจทำให้เราเป็นคนฉลาด แต่นั่นอาจไม่ได้ส่งผลให้เราเป็นคนสำเร็จ
มีความรู้อย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องมีปัจจัยอื่นควบคู่ไปด้วย
คลิปนี้ผมได้แบ่งปันแนวทางที่ผมใช้ในการต่อยอดความรู้ของผมเอาไว้ลองฟังและแลกเปลี่ยนกันดูนะครับ
#กิตติ ผู้สนับสนุนการค้นพบแสงสว่างทางปัญญา

การมีความรู้อาจทำให้เราเป็นคนฉลาด แต่นั่นอาจไม่ได้ส่งผลให้เราเป็นคนสำเร็จ
มีความรู้อย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องมีปัจจัยอื่นควบคู่ไปด้วย
คลิปนี้ผมได้แบ่งปันแนวทางที่ผมใช้ในการต่อยอดความรู้ของผมเอาไว้ลองฟังและแลกเปลี่ยนกันดูนะครับ
#กิตติ ผู้สนับสนุนการค้นพบแสงสว่างทางปัญญา

3 min

Top Podcasts In Self Help