25 min

4 สิ่งที่เกื้อหนุนการปฏิบัติธรร‪ม‬ ธรรมะเบาๆ สบายๆ ฟังชิลๆ cozy cozy

    • Buddhism

ไปอ่านธรรมะที่หลวงพ่อท่านสอนมา น่าสนใจดี เพราะก็เป็นสิ่งที่ผมนึกถึงประจำอยู่ นำมาฝาก สรุปเป็นข้อคิดกันฮะ

ไปอ่านธรรมะที่หลวงพ่อท่านสอนมา น่าสนใจดี เพราะก็เป็นสิ่งที่ผมนึกถึงประจำอยู่ นำมาฝาก สรุปเป็นข้อคิดกันฮะ

25 min