9 min

417: Skillset สำหรับการทำงาน Content Marketing nuttaputch.com

    • Marketing

เมื่อเราต้องหาคนมาทำงาน Content Marketing นั้น เขาควรจะมี Skillset อะไรบ้าง? หรือถ้าเป็นคนที่สนใจอยากทำงานด้าน Content Marketing ควรจะหาทักษะอะไรมาเสริมให้กับตัวเอง? มาคุยกันใน Episode นี้ครับ

เมื่อเราต้องหาคนมาทำงาน Content Marketing นั้น เขาควรจะมี Skillset อะไรบ้าง? หรือถ้าเป็นคนที่สนใจอยากทำงานด้าน Content Marketing ควรจะหาทักษะอะไรมาเสริมให้กับตัวเอง? มาคุยกันใน Episode นี้ครับ

9 min