17 min

AAD EP.2 | 10 เคล็ดลับการร่วมงานกับ Influencer ให้มีประสิทธิภา‪พ‬ Ad Addict Podcast

    • Marketing

[Ad Addict Podcast EP.2]
10 เคล็ดลับการร่วมงานกับ Influencer ให้มีประสิทธิภาพ
เชื่อว่าเพื่อนๆ ที่ทำงานด้านการสื่อสารหรือการตลาดต้องกำลังดีลงานกับ Influencer อยู่ใช่ไหม?? ลองมาดูกันว่ามี 10 เคล็ดลับในการร่วมงานกับผู้มีอิทธิพลเหล่านี้อย่างไรให้งานราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จากมุมมองและประสบการณ์ของผมเอง
Podcast โดย เพิท พงษ์ปิติ ผาสุขยืด ผู้จัดทำ Ad Addict

[Ad Addict Podcast EP.2]
10 เคล็ดลับการร่วมงานกับ Influencer ให้มีประสิทธิภาพ
เชื่อว่าเพื่อนๆ ที่ทำงานด้านการสื่อสารหรือการตลาดต้องกำลังดีลงานกับ Influencer อยู่ใช่ไหม?? ลองมาดูกันว่ามี 10 เคล็ดลับในการร่วมงานกับผู้มีอิทธิพลเหล่านี้อย่างไรให้งานราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จากมุมมองและประสบการณ์ของผมเอง
Podcast โดย เพิท พงษ์ปิติ ผาสุขยืด ผู้จัดทำ Ad Addict

17 min