36 min

ASEAN บ่มีไกด์ x กฤษฎ์เลิศ EP.14 – เศรษฐกิจอาเซียนอยู่อย่างไรในภาวะโลกร้อน‪?‬ 101 Podcast

    • News

ภาวะโลกร้อนจัดว่าเป็นภัยคุกคามที่อันตรายยิ่งต่อมวลมนุษยชาติไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดของโลก และที่น่ากลัวยิ่งไปกว่านั้นคือผลการศึกษาหลายชิ้นที่ชี้ว่า หนึ่งในภูมิภาคที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนักที่สุดก็คือ 'เอเชียตะวันออกเฉียงใต้'
.
ต่อให้ไม่ต้องมีผลการศึกษา ผลกระทบของโลกร้อนต่อบรรดาชาติอาเซียนของเราก็เป็นที่เห็นกันได้ชัดเจน ทั้งสภาพอากาศที่แปรปรวนหนักขึ้น ภัยธรรมชาติที่เกิดถี่ขึ้น และหลายเมืองใหญ่ที่กำลังเสี่ยงจมน้ำในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
.
ภาวะโลกร้อนจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอาเซียนมากขนาดไหน แล้วเศรษฐกิจอาเซียนจะต้องปรับตัวไปอย่างไรเพื่อรับมือกับปัญหาระดับโลกนี้
.
ไปฟังคำตอบด้วยกันกับ พี่โหน่ง-กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ และ เบน-วงศ์พันธ์ อมรินทร์เทวา ในตอนสุดท้ายของ ASEAN บ่มีไกด์ x กฤษฎ์เลิศ Journey to ASEAN Econ

ภาวะโลกร้อนจัดว่าเป็นภัยคุกคามที่อันตรายยิ่งต่อมวลมนุษยชาติไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดของโลก และที่น่ากลัวยิ่งไปกว่านั้นคือผลการศึกษาหลายชิ้นที่ชี้ว่า หนึ่งในภูมิภาคที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนักที่สุดก็คือ 'เอเชียตะวันออกเฉียงใต้'
.
ต่อให้ไม่ต้องมีผลการศึกษา ผลกระทบของโลกร้อนต่อบรรดาชาติอาเซียนของเราก็เป็นที่เห็นกันได้ชัดเจน ทั้งสภาพอากาศที่แปรปรวนหนักขึ้น ภัยธรรมชาติที่เกิดถี่ขึ้น และหลายเมืองใหญ่ที่กำลังเสี่ยงจมน้ำในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
.
ภาวะโลกร้อนจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอาเซียนมากขนาดไหน แล้วเศรษฐกิจอาเซียนจะต้องปรับตัวไปอย่างไรเพื่อรับมือกับปัญหาระดับโลกนี้
.
ไปฟังคำตอบด้วยกันกับ พี่โหน่ง-กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ และ เบน-วงศ์พันธ์ อมรินทร์เทวา ในตอนสุดท้ายของ ASEAN บ่มีไกด์ x กฤษฎ์เลิศ Journey to ASEAN Econ

36 min

Top Podcasts In News

THE STANDARD PODCAST
THE STANDARD
Global News Podcast
BBC World Service
Vantage Point TH
Vantage Point
SONDHI TALK
sondhitalk
The MATTER Podcast
The MATTER
THE STANDARD NOW
THE STANDARD