33 min

AYO_SINE ทราย เจริญปุระ กับปีแห่งการผลัดใ‪บ‬ Salmon Podcast

    • Society & Culture

ปี 2019 ของอินทิรา เจริญปุระ หรือ ทราย จากรายการ  “I’m ทราย Thank You” กับการเข้ามาของบางสิ่ง และการจากไปของบางอย่าง เหมือนเป็นอีกปีหนึ่งของชีวิตที่เปลี่ยนผันฤดูกาลปีนี้ ต้นไม้ของทรายเจริญปุระได้ผลัดใบอีกครั้ง สู่อีกช่วงหนึ่งของชีวิต ที่เป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้เราได้เติบโตและพร้อมที่จะรับมือกับมันโจ้บองโก้และรายการ Another Year Old จะอาสาพาไปดูถึงฤดูที่เปลี่ยนไปของทราย เจริญปุระ 1. การเข้ามาของโมโม่การมีอยู่ของโมโม่ (แมวของพี่ทราย) ทำให้ตอนนี้ เรารู้สึกชีวิตลงตัวกับการมีมันอยู่มากขึ้น รู้สึกเหมือนบ้านมันเป็นบ้าน ที่มีคนรอเราจริงๆ เรากลับมามันก็จะมายืนรอเราอยู่ข้างหน้าเมื่อก่อนไม่เคยเก็บห้องเพราะแม่จะเป็นคนจัดแจงให้ แต่พอมีโม่ เราก็ได้จัดห้อง ซื้อโซฟาใหม่ ซื้อเครื่องฟอกอากาศ ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ดี บางที่มันรู้ว่าเราดาวน์ มันก็จะมาคลอเคลียกับเรามากหน่อย เราไม่รู้ว่ามันสัมผัสได้หรือยังไง แต่เราก็เข้าข้างตัวเองว่ามันรักเรา  2. สูญเสียสิ่งสำคัญ เราอยู่กับคุณแม่มาทั้งชีวิต เท่าอายุเรา พอวันหนึ่งมันก็รู้สึกแปลกๆ เวลาไม่มี เหมือนอยู่ๆ เราก็พึ่งโต แต่ก่อนเราต้องขอความอนุมัติจากแม่ทุกเรื่อง แล้วอยู่เราอยู่ๆ เราก็โต ซึ่งจริงๆ เราก็โตมานานแล้วแหละ แต่มันก็ยังเหมือนเราไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเต็มตัวหรอกนะ ยังไงแม่ก็ยังเป็นฝ่ายคัดกรองอยู่ดี ตอนนี้คือไม่มีแล้ว แต่ตอนนี้ในหัวเราก็ยังขอคำอนุมัติจากแม่อยู่เลย ซึ่งมันห้ามตัวเองไม่ได้ แล้วเราก็คิดว่ามันก็คงไม่มีวันห้ามได้ ส่วนหนึ่งก็โล่งใจในแง่ที่ว่า พอหลังๆ เขาป่วย เราสื่อสารกับเขาไม่ได้ เหมือนเขาปิดปุ่มสื่อสารของตัวเอง ไม่สื่อสารกับดาวโลกแล

ปี 2019 ของอินทิรา เจริญปุระ หรือ ทราย จากรายการ  “I’m ทราย Thank You” กับการเข้ามาของบางสิ่ง และการจากไปของบางอย่าง เหมือนเป็นอีกปีหนึ่งของชีวิตที่เปลี่ยนผันฤดูกาลปีนี้ ต้นไม้ของทรายเจริญปุระได้ผลัดใบอีกครั้ง สู่อีกช่วงหนึ่งของชีวิต ที่เป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้เราได้เติบโตและพร้อมที่จะรับมือกับมันโจ้บองโก้และรายการ Another Year Old จะอาสาพาไปดูถึงฤดูที่เปลี่ยนไปของทราย เจริญปุระ 1. การเข้ามาของโมโม่การมีอยู่ของโมโม่ (แมวของพี่ทราย) ทำให้ตอนนี้ เรารู้สึกชีวิตลงตัวกับการมีมันอยู่มากขึ้น รู้สึกเหมือนบ้านมันเป็นบ้าน ที่มีคนรอเราจริงๆ เรากลับมามันก็จะมายืนรอเราอยู่ข้างหน้าเมื่อก่อนไม่เคยเก็บห้องเพราะแม่จะเป็นคนจัดแจงให้ แต่พอมีโม่ เราก็ได้จัดห้อง ซื้อโซฟาใหม่ ซื้อเครื่องฟอกอากาศ ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ดี บางที่มันรู้ว่าเราดาวน์ มันก็จะมาคลอเคลียกับเรามากหน่อย เราไม่รู้ว่ามันสัมผัสได้หรือยังไง แต่เราก็เข้าข้างตัวเองว่ามันรักเรา  2. สูญเสียสิ่งสำคัญ เราอยู่กับคุณแม่มาทั้งชีวิต เท่าอายุเรา พอวันหนึ่งมันก็รู้สึกแปลกๆ เวลาไม่มี เหมือนอยู่ๆ เราก็พึ่งโต แต่ก่อนเราต้องขอความอนุมัติจากแม่ทุกเรื่อง แล้วอยู่เราอยู่ๆ เราก็โต ซึ่งจริงๆ เราก็โตมานานแล้วแหละ แต่มันก็ยังเหมือนเราไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเต็มตัวหรอกนะ ยังไงแม่ก็ยังเป็นฝ่ายคัดกรองอยู่ดี ตอนนี้คือไม่มีแล้ว แต่ตอนนี้ในหัวเราก็ยังขอคำอนุมัติจากแม่อยู่เลย ซึ่งมันห้ามตัวเองไม่ได้ แล้วเราก็คิดว่ามันก็คงไม่มีวันห้ามได้ ส่วนหนึ่งก็โล่งใจในแง่ที่ว่า พอหลังๆ เขาป่วย เราสื่อสารกับเขาไม่ได้ เหมือนเขาปิดปุ่มสื่อสารของตัวเอง ไม่สื่อสารกับดาวโลกแล

33 min

Top Podcasts In Society & Culture