42 min

AYO2020_Benz เมื่อ เบ๊น ธนชาติ โหยหาความปกติของชีวิต และเริ่มกลับเป็นเด็กนักเรียนอีกครั้‪ง‬ Salmon Podcast

    • Society & Culture

“ไม่มีใครจะจำปี 2020 ไม่ได้” ผู้กำกับแห่งยุคอย่าง ‘เบ๊น-ธนชาติ ศิริภัทราชัย’ จาก Salmon House ส่งสารผ่านไปยังผู้ฟังรายการ Another Year Old 2020 เพราะมันคือไฮไลต์สำคัญและเป็น ‘ช็อตเด็ดกีฬามัน’ สำหรับเขาเหมือนกัน
เรื่องแรก เบ๊นกลายเป็นนักเรียน จากกิจกรรมที่เขาคิดว่า ไม่มีทางได้แตะมันแน่ๆ เรื่องที่สองคือ เป็นปีที่พูดเรื่องเงินๆ ทองๆ อย่างตรงไปตรงมา และเรื่องสุดท้ายกับ ‘ความผิดปกติ’ ที่ทำให้นึกถึง ‘ความปกติ’ แบบสุดๆ
โจ้บองโก้เลยขอเป็นเหมือนเพื่อนรับฟังบทเรียนในปีที่ผ่านมาของเบ๊นว่า เป็นอย่างไร ไหวไหม มีอะไรพูดกันได้ อีกทั้งการบอกเล่าปณิธานในปีหน้าของผู้ชายคนนี้ ที่ฟังดูแล้ว ทุกคนน่าจะรู้สึกอย่างเดียวกันว่า “ช่างธรรมดาและเรียบง่ายซะจริงๆ” 
#SalmonPodcast #AnotherYearOld2020 #BenzThanachart #SalmonHouse

“ไม่มีใครจะจำปี 2020 ไม่ได้” ผู้กำกับแห่งยุคอย่าง ‘เบ๊น-ธนชาติ ศิริภัทราชัย’ จาก Salmon House ส่งสารผ่านไปยังผู้ฟังรายการ Another Year Old 2020 เพราะมันคือไฮไลต์สำคัญและเป็น ‘ช็อตเด็ดกีฬามัน’ สำหรับเขาเหมือนกัน
เรื่องแรก เบ๊นกลายเป็นนักเรียน จากกิจกรรมที่เขาคิดว่า ไม่มีทางได้แตะมันแน่ๆ เรื่องที่สองคือ เป็นปีที่พูดเรื่องเงินๆ ทองๆ อย่างตรงไปตรงมา และเรื่องสุดท้ายกับ ‘ความผิดปกติ’ ที่ทำให้นึกถึง ‘ความปกติ’ แบบสุดๆ
โจ้บองโก้เลยขอเป็นเหมือนเพื่อนรับฟังบทเรียนในปีที่ผ่านมาของเบ๊นว่า เป็นอย่างไร ไหวไหม มีอะไรพูดกันได้ อีกทั้งการบอกเล่าปณิธานในปีหน้าของผู้ชายคนนี้ ที่ฟังดูแล้ว ทุกคนน่าจะรู้สึกอย่างเดียวกันว่า “ช่างธรรมดาและเรียบง่ายซะจริงๆ” 
#SalmonPodcast #AnotherYearOld2020 #BenzThanachart #SalmonHouse

42 min

Top Podcasts In Society & Culture