32 min

AYO2020_New พิมพ์พิชา อุตสาหจิต จากน้องนิว ลูกบอกอวิติ๊ดขายหัวเราะ สู่ผู้บริหารที่กำลังเรียนรู‪้‬ Salmon Podcast

    • Society & Culture

หลายคนอาจไม่รู้ว่า น้องนิวที่เป็นตัวการ์ตูนลูกสาวบอกอวิติ๊ดในขายหัวเราะสมัยก่อนนั้น มีตัวจริงๆ อยู่ และหลายคนอาจยังไม่รู้ว่า เธอกำลังรับช่วงต่อบริหารงานขายหัวเราะในฐานะทายาทรุ่นที่ 3
นิว-พิมพ์พิชา อุตสาหจิต มาเยือนสตูดิโอพอดแคสต์ของ Salmon ในฐานะแขกรับเชิญเป็นครั้งแรก และเธอเปิดใจในเรื่องบทเรียนปีนี้ ที่สำคัญมาก นั่นคือการเป็นตัวเองให้มาก และการรักตัวเองให้มากขึ้นด้วย ซึ่งเรื่องนี้จะสะท้อนไปที่สไตล์การทำงานและบริหารงานของเธอ ที่แบกรับแรงกดดันทั้งจากตัวเองและผู้อื่นไว้มากทีเดียว
#SalmonPodcast #AnotherYearOld2020 #ขายหัวเราะ #KaiHuaRor

หลายคนอาจไม่รู้ว่า น้องนิวที่เป็นตัวการ์ตูนลูกสาวบอกอวิติ๊ดในขายหัวเราะสมัยก่อนนั้น มีตัวจริงๆ อยู่ และหลายคนอาจยังไม่รู้ว่า เธอกำลังรับช่วงต่อบริหารงานขายหัวเราะในฐานะทายาทรุ่นที่ 3
นิว-พิมพ์พิชา อุตสาหจิต มาเยือนสตูดิโอพอดแคสต์ของ Salmon ในฐานะแขกรับเชิญเป็นครั้งแรก และเธอเปิดใจในเรื่องบทเรียนปีนี้ ที่สำคัญมาก นั่นคือการเป็นตัวเองให้มาก และการรักตัวเองให้มากขึ้นด้วย ซึ่งเรื่องนี้จะสะท้อนไปที่สไตล์การทำงานและบริหารงานของเธอ ที่แบกรับแรงกดดันทั้งจากตัวเองและผู้อื่นไว้มากทีเดียว
#SalmonPodcast #AnotherYearOld2020 #ขายหัวเราะ #KaiHuaRor

32 min

Top Podcasts In Society & Culture