26 min

AYO2020_Parit ไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ ในวันที่เด็กรุ่นใหม่และความหวังเรื่องการศึกษาผลิบา‪น‬ Salmon Podcast

    • Society & Culture

อีเวนต์ชีวิตของ ‘ไอติม-พริษฐ์ วัชรสินธุ’ ในปีนี้ ล้วนเต็มไปด้วยสีสัน ไม่ว่าจะเป็น เข้ารับการเกณฑ์ทหาร สมัครรับเลือกตั้ง ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพของตัวเอง รวมถึงเคลื่อนไหวร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนขึ้นมา
เรื่องราวระหว่างที่เขาพบเจอ นำพาผู้ชายคนนี้ไปสู่ความคิดของเด็กรุ่นใหม่ทั้งในและนอกองค์กร ที่แม้แต่ตัวเขาเองยังต้องทึ่ง ยังไม่นับรวมเรื่องการศึกษาและการเมือง ที่อยากให้สังคมดีขึ้นกว่าจุดที่เคยเป็นมา ให้สมสโลแกน ‘ถ้าการเมืองดี...ประเทศจะ?’
โจ้บองโก้เลยไม่รอช้าที่จะสำรวจความคิดไอติมในปีนี้ ที่อยากให้เด็กรุ่นใหม่และความหวังเรื่องการศึกษาผลิบานอย่างมีชีวิตชีวาอีกครั้ง พร้อมกับ New Year's Resolution ในปีหน้าของไอติม ที่อยากใส่ใจเรื่องของ ‘คน’ ให้มากขึ้นกว่าเดิม
#SalmonPodcast #AnotherYearOld2020 #ProAndConstitution #ไอติมพริษฐ์ #ไอติมพริษฐ์วัชรสินธุ

อีเวนต์ชีวิตของ ‘ไอติม-พริษฐ์ วัชรสินธุ’ ในปีนี้ ล้วนเต็มไปด้วยสีสัน ไม่ว่าจะเป็น เข้ารับการเกณฑ์ทหาร สมัครรับเลือกตั้ง ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพของตัวเอง รวมถึงเคลื่อนไหวร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนขึ้นมา
เรื่องราวระหว่างที่เขาพบเจอ นำพาผู้ชายคนนี้ไปสู่ความคิดของเด็กรุ่นใหม่ทั้งในและนอกองค์กร ที่แม้แต่ตัวเขาเองยังต้องทึ่ง ยังไม่นับรวมเรื่องการศึกษาและการเมือง ที่อยากให้สังคมดีขึ้นกว่าจุดที่เคยเป็นมา ให้สมสโลแกน ‘ถ้าการเมืองดี...ประเทศจะ?’
โจ้บองโก้เลยไม่รอช้าที่จะสำรวจความคิดไอติมในปีนี้ ที่อยากให้เด็กรุ่นใหม่และความหวังเรื่องการศึกษาผลิบานอย่างมีชีวิตชีวาอีกครั้ง พร้อมกับ New Year's Resolution ในปีหน้าของไอติม ที่อยากใส่ใจเรื่องของ ‘คน’ ให้มากขึ้นกว่าเดิม
#SalmonPodcast #AnotherYearOld2020 #ProAndConstitution #ไอติมพริษฐ์ #ไอติมพริษฐ์วัชรสินธุ

26 min

Top Podcasts In Society & Culture