43 min

AYO2020_Tom ปีที่ไม่มีคำว่าสายในการเรียนรู้และตั้งคำถามของ ทอม จักรกฤต โยมพยอ‪ม‬ Salmon Podcast

    • Society & Culture

ชีวิตปีนี้ของ ‘ทอม-จักรกฤต โยมพยอม’ คือสวมหมวกหลายใบมาก โฮสต์รายการ Survival Trip ก็ดี ครูสอนก็ใช่ พิธีกรก็ทำ หรือนิสิตก็เป็น แต่การประคับประคองหมวกเหล่านั้นให้ผ่านไปได้อย่างสวยงาม กลับเป็นเรื่องท้าทายเขาอย่างมาก
เริ่มจากต้นปีที่งานหดเพราะโควิด เขาได้พบอะไรบางอย่าง ต่อมากับความเป็นนิสิตที่แขวนอยู่บนเส้นด้าย เขาก็ได้เรียนรู้บางสิ่ง และการเข้าไปคลุกคลีกับนักเรียนที่เคลื่อนไหวทางการเมือง ก็ทำให้มุมคิดเขาเปลี่ยนไป
โปรดิวเซอร์ตั้ม ขอเช็คลิสต์สำรวจ ‘บทบาท’ และ ‘บทเรียน’ โฮสต์ทอมในปีนี้ที่ได้เรียนรู้สักหน่อยใน Another Year Old 2020 รวมถึงไถ่ถาม New Year's Resolution ในปีหน้าด้วย ที่อยู่ดีๆ เขาก็เซอร์ไพรส์เราเฉยเลย จะเป็นอะไร ไปฟัง!
#SalmonPodcast #AnotherYearOld2020 #SurvivalTrip #ทอมจักรกฤต #ครูทอมคำไทย

ชีวิตปีนี้ของ ‘ทอม-จักรกฤต โยมพยอม’ คือสวมหมวกหลายใบมาก โฮสต์รายการ Survival Trip ก็ดี ครูสอนก็ใช่ พิธีกรก็ทำ หรือนิสิตก็เป็น แต่การประคับประคองหมวกเหล่านั้นให้ผ่านไปได้อย่างสวยงาม กลับเป็นเรื่องท้าทายเขาอย่างมาก
เริ่มจากต้นปีที่งานหดเพราะโควิด เขาได้พบอะไรบางอย่าง ต่อมากับความเป็นนิสิตที่แขวนอยู่บนเส้นด้าย เขาก็ได้เรียนรู้บางสิ่ง และการเข้าไปคลุกคลีกับนักเรียนที่เคลื่อนไหวทางการเมือง ก็ทำให้มุมคิดเขาเปลี่ยนไป
โปรดิวเซอร์ตั้ม ขอเช็คลิสต์สำรวจ ‘บทบาท’ และ ‘บทเรียน’ โฮสต์ทอมในปีนี้ที่ได้เรียนรู้สักหน่อยใน Another Year Old 2020 รวมถึงไถ่ถาม New Year's Resolution ในปีหน้าด้วย ที่อยู่ดีๆ เขาก็เซอร์ไพรส์เราเฉยเลย จะเป็นอะไร ไปฟัง!
#SalmonPodcast #AnotherYearOld2020 #SurvivalTrip #ทอมจักรกฤต #ครูทอมคำไทย

43 min

Top Podcasts In Society & Culture