1 hr 2 min

BABY-Y BLOOM ช่วงเวลาความวายที่เริ่มเบ่งบาน | EP03 World Y

    • TV Reviews

*มีการสปอยล์เนื้อหาสำคัญของซีรีส์
จงเติบโตและยืนหยัดอย่างสวยงามด้วยตัวเอง คำจำกัดความวายยุคนี้ ที่เริ่มผลิดอกออกความจิ้นกันมากมาย CO-HOST น้องเนยเลยรับไม้ผลัดจาก PD พี่ตั้ม เล่ายุคนี้ให้ทุกท่านได้ฟังว่า มันสวยงามแค่ไหน
ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ที่คู่วายเคยเป็นคู่รอง ก็มีบทบาทมากขึ้นในซีซั่นต่อไป ซีรีส์วายที่ได้รับความนิยม จนมีซีซั่นที่ 2 ออกมา หรือซีรีส์วายที่ดันคู่วายให้โด่งดังเป็นพลุแตก คือถ้ายุคนี้ไม่ใช่ยุคพวกเขา ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว เพราะมันปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆ
#SalmonPodcast #SalmonHouse #WorldY #โลกทั้งใบให้วายอย่างเดียว #วงการวาย #จิ้นวาย #พี่ตั้มน้องเนย
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

*มีการสปอยล์เนื้อหาสำคัญของซีรีส์
จงเติบโตและยืนหยัดอย่างสวยงามด้วยตัวเอง คำจำกัดความวายยุคนี้ ที่เริ่มผลิดอกออกความจิ้นกันมากมาย CO-HOST น้องเนยเลยรับไม้ผลัดจาก PD พี่ตั้ม เล่ายุคนี้ให้ทุกท่านได้ฟังว่า มันสวยงามแค่ไหน
ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ที่คู่วายเคยเป็นคู่รอง ก็มีบทบาทมากขึ้นในซีซั่นต่อไป ซีรีส์วายที่ได้รับความนิยม จนมีซีซั่นที่ 2 ออกมา หรือซีรีส์วายที่ดันคู่วายให้โด่งดังเป็นพลุแตก คือถ้ายุคนี้ไม่ใช่ยุคพวกเขา ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว เพราะมันปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆ
#SalmonPodcast #SalmonHouse #WorldY #โลกทั้งใบให้วายอย่างเดียว #วงการวาย #จิ้นวาย #พี่ตั้มน้องเนย
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

1 hr 2 min