7 episodes

Eazyclass.com - focus on conversation, not perfection
หากคุณต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยเน้นการสนทนา การออกเสียง ฟังเพลินๆ ได้ที่นี่
#englishlearning #เรียนภาษาอังกฤษ

Basic English Podcast from Eazyclass Eazyclass.com

  • Education
  • 5.0 • 1 Rating

Eazyclass.com - focus on conversation, not perfection
หากคุณต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยเน้นการสนทนา การออกเสียง ฟังเพลินๆ ได้ที่นี่
#englishlearning #เรียนภาษาอังกฤษ

  7 Golden Rules to start learning English EP.7

  7 Golden Rules to start learning English EP.7

  7 Golden Rules to start learning English

  1. ฟังมากๆ
  ฟังจาก Multimedia หรือ Podcast ที่มี Script หรือดูหนังจาก DVDs แต่ต้องเปิด English Subtitle การฟังจะต้องฟังแล้วเข้าใจ มิเช่นนั้น ถือว่าเสียเวลา แล้วคุณก็จะไม่พัฒนา ดังนั้นเลือกฟังสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง หรือง่ายๆ จะให้ดีฟังเรื่องที่ตัวเองสนใจ Eazy Class เราสอนให้ทุกคนรู้จักการฟังที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ

  2. อ่านมากๆ
  จริงๆ แล้วคือการเห็นคำศัพท์มากๆ หรือ รูปแบบของประโยคมากๆ ดูว่า Pattern ของ การพูดเป็นอย่างไร

  3. ฟังและอ่านบ่อยๆ
  ความบ่อยช่วยสร้างเส้นใยสมอง ทำให้จำได้ฝังลึก (ตรงกับ Concept ของ คุณหนูดี วนิษา เรซ) เหมือนกับเป็นการสร้างความเคยชินว่า ประโยคอย่างนี้แปลว่าอย่างนี้ จนทำให้ไม่ต้องแปลในอนาคต

  4. Grammar ต่างๆ ต้องสนใจบ้าง ถ้าอยากพัฒนาได้เร็วขึ้น
  ต้องเข้าใจมากกว่าท่อง อย่างเรื่อง Tense ต้องใช้อารมณ์และความรู้สึก
  Grammar หรือไวยากรณ์ เป็นส่วนประกอบให้ประโยคต่างสมบูรณ์เท่านั้น

  5. Vocabulary
  ถ้าไม่หาเพิ่มเติม เราก็จะพูดและเขียนจากสิ่งที่เรามีอยู่ในหัว จำกัดมาก

  6. การเขียนกับการพูดเป็นการเลียนแบบ จะได้จากการฟังและอ่าน (เห็น) มา
  การเขียนและการพูดจะดีขึ้นเมื่อเราได้ฟังได้เห็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วมีการนำมาแก้ไข

  7. Accent ไม่สำคัญ แต่Stress เสียงสำคัญ
  เช่น Tiger, formula, English, China, River, School, Teacher, Wonderful
  Dictionary จะช่วยออกเสียงให้คุณได้ Accent ที่ได้จะขึ้นกับสไตล์การพูดของแต่ละคน ไม่ใช่เรื่องแปลก

  • 3 min
  What Makes You Happy? ทำไมถึงถามแบบนี้ และตอบยังไง? EP.6

  What Makes You Happy? ทำไมถึงถามแบบนี้ และตอบยังไง? EP.6

  What Makes Me Happy? ทำไมถึงถามแบบนี้ และตอบยังไง?

  What makes you happy?
  what และ who ทำหน้าที่เป็นประธานเอกพจน์

  What makes you happy?
  Swimming makes you happy.
  Learning English makes me happy.
  What makes you think that?
  Many people think like that.
  I learned it from the readings.
  What makes you so confident?
  Practice makes me confident.
  What took you so long?
  Well, my house is far from here.
  Traffic was bad today.

  Who made the birthday cake?
  My wife made the birthday cake.
  My friend made the birthday cake.
  Who is going to do the dishes?
  I am going to do the dishes.
  Who likes some ice cream? I like some ice cream.

  • 4 min
  คำในภาษาอังกฤษ ที่อ่านแบบย่อๆ eazyclass.com EP.5

  คำในภาษาอังกฤษ ที่อ่านแบบย่อๆ eazyclass.com EP.5

  คำในภาษาอังกฤษ ที่อ่านแบบย่อๆ
  มีคำต่อไปนี้

  To do
  what do you want to do? --> what do you wanna do?
  To go
  where do you want to go? --> Where do you wanna go?
  Do you
  Do you have to go?
  Do you know?
  what do you know?
  Do you like it?
  what do you --> whatdya
  what do you want? --> what do you wanna do?
  what do you want for dinner tonight?
  what do you know?
  what do you want from me?
  whatcha
  whatcha doin' = what are you doing? คุณกำลังทำอะไร
  whatcha say = what do you say? แล้วคุณคิดยังไง

  • 4 min
  UE - Oo - Ew - Sound มาเช็คการออกเสียง ภาษาอังกฤษ 3 คำนี้กัน EP.4

  UE - Oo - Ew - Sound มาเช็คการออกเสียง ภาษาอังกฤษ 3 คำนี้กัน EP.4

  Ue - Oo - Ew - Sound มาเช็คการออกเสียง ภาษาอังกฤษ 3 คำนี้กัน

  UE
  Blue true clue glue tuesday sue
  OO
  Fool tool pool cool balloon
  Ew
  Dew crew blew new few drew threw grew Andrew

  the new cabin crew

  • 3 min
  การใช้ let กับ let’s และคำใกล้เคียงแบบละเอียดมาก EP.3

  การใช้ let กับ let’s และคำใกล้เคียงแบบละเอียดมาก EP.3

  Let กับ let’s ใช้กันอย่างไร ลองมาฟังกันนะครับ แบบละเอียด

  Let แปลว่า ปล่อยหรือให้
  Let + Object (กรรม) + V1
  Let me go [allow me to go]
  Let me see
  Let it go
  Let it be
  Let me drive
  Let me be your hero
  Let us consider and we will get back to you
  I usually let children stay late on Saturdays
  I am sorry I have to let you go [ you are fired]

  Let someone do something ปล่อยใครให้ทำอะไร
  Let me help you Let me call him Let him find his way

  Let go แปลว่า ปล่อยวาง try to let go of your stress
  Let go of ปล่อย...ไป let go of me/ her

  Let’s เป็นการชักชวน แปลว่า ...กันเถอะ
  Let’s + v1
  Let’s forget about it
  Let’s go
  Let’s have a look
  Let’s have a drink
  Let’s call the police

  let’s not
  Let’s not stay here

  visit us at www.eazyclass.com

  • 2 min
  คำที่ลงท้ายด้วย -ed ออกเสียงกันยังไง EP.2

  คำที่ลงท้ายด้วย -ed ออกเสียงกันยังไง EP.2

  คำที่ลงท้ายด้วย -ed ออกเสียงกันยีงไง

  Id sound
  Wanted - I wanted to go.
  pointed - I pointed out this issue before.
  started - I started this before
  needed - I needed to see you.
  founded - the company was founded in 1999 .

  T sound
  เส้นเสียงไม่สั่น (unvoiced consonant sound)
  Walked talked baked
  dropped typed
  Kissed
  pushed finished washed
  punched touched
  loved
  fixed

  Soft D sound เส้นเสียงสั่น
  Smelled
  whispered
  lied
  played
  cared
  I cared about you.

  • 4 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Bengza ,

So good 😍

love this channel

Top Podcasts In Education

THE STANDARD
THE STANDARD
Mission To The Moon Media
Lindsay McMahon and Michelle Kaplan
เสียงที่ไม่ได้ยิน
THE STANDARD

You Might Also Like

Ariel Goodbody
Rachel's English: Pronunciation & Conversation Guru, American Accent Trai
EnglishClass101.com
Amy Whitney & Curtis Davies: Conversational English Teachers
Georgiana, founder of SpeakEnglishPodcast.com
ESLPod.com