100 episodes

Better me Better Life podcast ที่จะชวนคุณมาตามติดนิสัยของตนเอง พร้อมทั้งแชร์แนวคิดในการพัฒนาตนเองให้ Productive มากยิ่งขึ้น จากเพจ Nannicha Pages www.facebook.com/nannichapages ซึ่งจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองทั้งที่ได้ผ่านการทดลองมาแล้ว และกำลังจะทดลองผ่านมุมมองของ อะตอม นันท์นิชา ดิษฐ์พาณิชย์ แล้วมาฟังเรื่องราวดีๆไปด้วยกันนะคะ

Better Me Better Life BettermeBetterlife

    • Education
    • 4.2, 19 Ratings

Better me Better Life podcast ที่จะชวนคุณมาตามติดนิสัยของตนเอง พร้อมทั้งแชร์แนวคิดในการพัฒนาตนเองให้ Productive มากยิ่งขึ้น จากเพจ Nannicha Pages www.facebook.com/nannichapages ซึ่งจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองทั้งที่ได้ผ่านการทดลองมาแล้ว และกำลังจะทดลองผ่านมุมมองของ อะตอม นันท์นิชา ดิษฐ์พาณิชย์ แล้วมาฟังเรื่องราวดีๆไปด้วยกันนะคะ

Customer Reviews

4.2 out of 5
19 Ratings

19 Ratings

Top Podcasts In Education

Listeners Also Subscribed To