47 min

a BRAND story EP.04 Flo Furniture แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่โฟลว์ธุรกิจครอบครัวด้วยดีไซน‪์‬ a day Podcast

    • Arts

ชวนคุณทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ตัวโปรด ฟังเรื่องเล่าหลังโรงงานที่คลุ้งไปด้วยความทรงจำและความสุขของ ‘นรุตม์ ปิติทรงสวัสดิ์’ ดีไซเนอร์ไฟแรงเจ้าของ Flo Furniture

ชวนคุณทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ตัวโปรด ฟังเรื่องเล่าหลังโรงงานที่คลุ้งไปด้วยความทรงจำและความสุขของ ‘นรุตม์ ปิติทรงสวัสดิ์’ ดีไซเนอร์ไฟแรงเจ้าของ Flo Furniture

47 min

Top Podcasts In Arts

Roundfinger Channel
THE STANDARD
Ta Thananon Domthong
jngkork
a day
Kaihuaror Studio