14 min

#BrowseBook EP. 20 จาก ธุวตารา ถึง ราชินีชีบา Better Story Podcast

    • Leisure

#BrowseBook EP. 20 รีวิวหนังสือนิยายสองเล่ม คือ ธุวตารา และ ราชินีชีบา ผลงานนิยายแนวอิงประวัติศาสตร์อียิปต์ จาก ลักษณวดี อีกหนึ่งนามปากกาของคุณทมยันตี

#BrowseBook EP. 20 รีวิวหนังสือนิยายสองเล่ม คือ ธุวตารา และ ราชินีชีบา ผลงานนิยายแนวอิงประวัติศาสตร์อียิปต์ จาก ลักษณวดี อีกหนึ่งนามปากกาของคุณทมยันตี

14 min

Top Podcasts In Leisure