25 min

BTR x CRP: พลเมืองไทยสู้ภัยวิกฤต - Ep.4 สิ้นสุดคือจุดเริ่มต้น Thai Counseling Psychologist Club

    • Mental Health

การเผชิญความผิดหวังหรือประสบการณ์การสูญเสียนั้นเป็นเรื่องที่รับมือได้ยากสำหรับหลาย ๆ คน และการจะก้าวเดินต่อนั้นก็หนักหนาเช่นกันเพลง "สิ้นสุดคือจุดเริ่มต้น" เป็นหนึ่งเพลงที่เติมกำลังใจให้กับผู้ที่สูญเสียและผิดหวัง อีกทั้งยังมีเนื้อหาให้เรียนรู้ถึงมุมมองของการก้าวเดินต่อด้วยความเข้าใจชีวิตฟังจบแล้วขอเชิญทำแบบสอบถามที่จะชวนให้ทบทวนเพื่อต่อยอดการเรียนรู้จากบทเพลงสู่การนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง โดย copy ลิงค์ข้างล่างนี้ไปเปิดใน Web browser (เช่น Chrome, Firefox) ได้เลยครับ ขอบคุณครับhttps://forms.gle/chHWoKP3bgpjyBSt8 เนื้อเพลงจบลงแล้วใช่ไหมเรื่องราวที่เธอเคยได้วาดเอาไว้เข้าใจที่เธอต้องเสียใจ ให้ทำยังไงเมื่อฝันต้องร่วงต้องหล่น ดั่งใบไม้ลอยคว้างลงดินร่ำร้องคร่ำครวญเหมือนคนจะเป็นจะตายแต่ความเป็นจริงรู้ไหมว่าเธอยังไม่ตาย * สุดท้ายความทรมาน ไม่นานต้องผ่านพ้นไปความฝันวันนี้ แม้สิ้นสุดแต่เธอต้องก้าวไปในวันนี้อาจไร้กำลังความหวังจะพาให้เธอไปเจอจุดหมายหัวใจของคน มันล้มก็เพื่อจะลุกแล้วเดินต่อไป สิ่งหนึ่งสิ้นสุดลง ก็เพื่อให้สิ่งหนึ่งเริ่มต้นต่อไปยังมีอะไรอีกมากมายบนทางยาวไกลใบไม้ต้องร่วงต้องหล่น  อีกกี่ครั้งเพียงฝนโปรยปรายความฝันก็ยังงอกงามอยู่ภายในใจก็ความเป็นจริงหัวใจของเธอแค่ผลัดใบ(*)แม้ว่าฟ้ามันยังมืดมิดดวงอาทิตย์ไม่นานต้องย้อนมาเพียงแค่รอเวลา แผ่นฟ้าจะงามดังเดิม(*)

การเผชิญความผิดหวังหรือประสบการณ์การสูญเสียนั้นเป็นเรื่องที่รับมือได้ยากสำหรับหลาย ๆ คน และการจะก้าวเดินต่อนั้นก็หนักหนาเช่นกันเพลง "สิ้นสุดคือจุดเริ่มต้น" เป็นหนึ่งเพลงที่เติมกำลังใจให้กับผู้ที่สูญเสียและผิดหวัง อีกทั้งยังมีเนื้อหาให้เรียนรู้ถึงมุมมองของการก้าวเดินต่อด้วยความเข้าใจชีวิตฟังจบแล้วขอเชิญทำแบบสอบถามที่จะชวนให้ทบทวนเพื่อต่อยอดการเรียนรู้จากบทเพลงสู่การนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง โดย copy ลิงค์ข้างล่างนี้ไปเปิดใน Web browser (เช่น Chrome, Firefox) ได้เลยครับ ขอบคุณครับhttps://forms.gle/chHWoKP3bgpjyBSt8 เนื้อเพลงจบลงแล้วใช่ไหมเรื่องราวที่เธอเคยได้วาดเอาไว้เข้าใจที่เธอต้องเสียใจ ให้ทำยังไงเมื่อฝันต้องร่วงต้องหล่น ดั่งใบไม้ลอยคว้างลงดินร่ำร้องคร่ำครวญเหมือนคนจะเป็นจะตายแต่ความเป็นจริงรู้ไหมว่าเธอยังไม่ตาย * สุดท้ายความทรมาน ไม่นานต้องผ่านพ้นไปความฝันวันนี้ แม้สิ้นสุดแต่เธอต้องก้าวไปในวันนี้อาจไร้กำลังความหวังจะพาให้เธอไปเจอจุดหมายหัวใจของคน มันล้มก็เพื่อจะลุกแล้วเดินต่อไป สิ่งหนึ่งสิ้นสุดลง ก็เพื่อให้สิ่งหนึ่งเริ่มต้นต่อไปยังมีอะไรอีกมากมายบนทางยาวไกลใบไม้ต้องร่วงต้องหล่น  อีกกี่ครั้งเพียงฝนโปรยปรายความฝันก็ยังงอกงามอยู่ภายในใจก็ความเป็นจริงหัวใจของเธอแค่ผลัดใบ(*)แม้ว่าฟ้ามันยังมืดมิดดวงอาทิตย์ไม่นานต้องย้อนมาเพียงแค่รอเวลา แผ่นฟ้าจะงามดังเดิม(*)

25 min

Top Podcasts In Mental Health