26 min

CC05 หลังโควิด ชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างไ‪ร‬ COVIDcast

    • Health & Fitness

อีพีสุดท้ายของรายการพิเศษ COVIDcast แล้ว ก่อนจะติดตามคุณเอกพรและคุณหมอเล็กในโปรเจกต์ต่อๆ ไปของ Salmon Podcast และภาพดีทวีสุข มา wrap up ให้กับชีวิตโควิดในอีพีนี้ก่อน

เริ่มมีนโยบายคลายมาตรการรัดกุมจากหลายๆ แห่งทั่วโลกแล้ว แต่ปัญหาคือจากนี้เราอาจต้องอยู่กับไวรัสชนิดนี้ไปอีกนาน และกับไวรัสที่ติดง่าย แสดงอาการช้า แต่รุนแรงเฉียบพลันถึงขั้นเสียชีวิตนี้ จากคำแนะนำของแพทย์ เราควรเอาพฤติกรรมแบบไหนติดตัวไปใช้ชีวิตเป็น New Normal ในอนาคตบ้าง

#SalmonPodcast #ภาพดีทวีสุข #COVIDcast #COVIDcastTH

อีพีสุดท้ายของรายการพิเศษ COVIDcast แล้ว ก่อนจะติดตามคุณเอกพรและคุณหมอเล็กในโปรเจกต์ต่อๆ ไปของ Salmon Podcast และภาพดีทวีสุข มา wrap up ให้กับชีวิตโควิดในอีพีนี้ก่อน

เริ่มมีนโยบายคลายมาตรการรัดกุมจากหลายๆ แห่งทั่วโลกแล้ว แต่ปัญหาคือจากนี้เราอาจต้องอยู่กับไวรัสชนิดนี้ไปอีกนาน และกับไวรัสที่ติดง่าย แสดงอาการช้า แต่รุนแรงเฉียบพลันถึงขั้นเสียชีวิตนี้ จากคำแนะนำของแพทย์ เราควรเอาพฤติกรรมแบบไหนติดตัวไปใช้ชีวิตเป็น New Normal ในอนาคตบ้าง

#SalmonPodcast #ภาพดีทวีสุข #COVIDcast #COVIDcastTH

26 min

Top Podcasts In Health & Fitness

THE STANDARD
The Cloud Podcast
Single Being
fitnessincommon
Alljit
iHeartPodcasts