16 min

The Changemaker | SS 2 | EP. 06 | Thailand หมอนักเทคโนโลยีระดมอาสาสมัครแก้วิกฤต COVID-19 The Cloud Podcast

    • Relationships

The Changemaker ตอนนี้ พูดถึงการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทย โดยนายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ อายุรแพทย์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภาคตะวันออก ผู้เคยมีประสบการณ์จากเหตุการณ์สึนามิที่ภาคใต้เมื่อหลายปีก่อน เขาเป็นผู้คิดค้นซอฟต์แวร์ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยและนำมาปรับใช้กับวิกฤตนี้ เพื่อระดมอาสาสมัครจากหลากหลายอาชีพ จนปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 2,000 รายแล้ว ดำเนินรายการ : สินี จักรธรานนท์, ทรงกลด บางยี่ขัน

The Changemaker ตอนนี้ พูดถึงการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทย โดยนายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ อายุรแพทย์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภาคตะวันออก ผู้เคยมีประสบการณ์จากเหตุการณ์สึนามิที่ภาคใต้เมื่อหลายปีก่อน เขาเป็นผู้คิดค้นซอฟต์แวร์ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยและนำมาปรับใช้กับวิกฤตนี้ เพื่อระดมอาสาสมัครจากหลากหลายอาชีพ จนปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 2,000 รายแล้ว ดำเนินรายการ : สินี จักรธรานนท์, ทรงกลด บางยี่ขัน

16 min