14 min

China Market Insights EP.1 ทำความรู้จักประเทศจีน และคนจีน มหาอำนาจตัวจริงของโลกยุคใหม่! Marketing Oops! Podcast

    • How To

China Market Insights Episode 1 พาไปรู้จักประเทศจีน พฤติกรรม หรือตัวตนของคนจีน ที่ในช่วง 10 ปีมานี้ สามารถทะยานขึ้นมาเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของโลกยุคใหม่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ - บริษัท และแบรนด์จีน - กำลังซื้อ และบริษัทไทยที่ประสบความสำเร็จกับการเจาะตลาดจีน 

China Market Insights Episode 1 พาไปรู้จักประเทศจีน พฤติกรรม หรือตัวตนของคนจีน ที่ในช่วง 10 ปีมานี้ สามารถทะยานขึ้นมาเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของโลกยุคใหม่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ - บริษัท และแบรนด์จีน - กำลังซื้อ และบริษัทไทยที่ประสบความสำเร็จกับการเจาะตลาดจีน 

14 min

Top Podcasts In How To