1 hr 21 min

CTxCIGNA 02 - "Readery กับหนังสือเปลี่ยนชีวิต" by CIGNA (บันทึกเสียงจาก Clubhouse‪)‬ CREATIVE TALK podcast

    • Business

CREATIVE TALK "Readery กับหนังสือเปลี่ยนชีวิต" by CIGNA

พบกับ โจ้ วรรณพิณ และ เน็ต นัฏฐกร จากร้านหนังสือ Readery ที่จะมาแบ่งปันหนังสือดี ๆ ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้

CREATIVE TALK "Readery กับหนังสือเปลี่ยนชีวิต" by CIGNA

พบกับ โจ้ วรรณพิณ และ เน็ต นัฏฐกร จากร้านหนังสือ Readery ที่จะมาแบ่งปันหนังสือดี ๆ ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้

1 hr 21 min

Top Podcasts In Business