1 ชั่วโมง 33 นาที

Day1 ของ Salmon books new wave 11 ปีแห่งการพิมพ์หนังสือ และยังคงจะพิมพ์หนังสือต่อไป | Day 1 EP.41 Capital Listen

    • ผู้ประกอบการ

Salmon Books หรือสำนักพิมพ์แซลมอน สร้างชื่อในใจนักอ่านจากจุดเริ่มต้นที่ฝันอยากทำหนังสือที่ทวนกระแสหลัก และนั่นเป็นที่มาของชื่อสำนักพิมพ์ที่เป็นคล้ายปลาแซลมอนที่ว่ายทวนน้ำเพื่อไปวางไข่ ตลอดจนเป็นปลาที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางสารอาหาร
ตอนนี้สำนักพิมพ์แซลมอนได้แหวกว่ายในมหาสมุทรหนังสือมากว่า 11 ปีเต็ม โลกของการทำงานหนังสือในแบบฉบับของแซลมอนมีอะไรที่น่าสนใจ แซลมอนในปีที่ 11 ที่อยู่ภายใต้การนำของ กาย- ปฏิกาล ภาคกาย บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์แซลมอน จะพาผู้อ่านได้ผจญภัยในโลกแห่งการอ่านได้สนุกสนานแค่ไหน ไปฟังเรื่องราวของสำนักพิมพ์แซลมอนและวันแรกกับการเป็นบก.บห. ของเขาใน Day 1 EP.41

Salmon Books หรือสำนักพิมพ์แซลมอน สร้างชื่อในใจนักอ่านจากจุดเริ่มต้นที่ฝันอยากทำหนังสือที่ทวนกระแสหลัก และนั่นเป็นที่มาของชื่อสำนักพิมพ์ที่เป็นคล้ายปลาแซลมอนที่ว่ายทวนน้ำเพื่อไปวางไข่ ตลอดจนเป็นปลาที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางสารอาหาร
ตอนนี้สำนักพิมพ์แซลมอนได้แหวกว่ายในมหาสมุทรหนังสือมากว่า 11 ปีเต็ม โลกของการทำงานหนังสือในแบบฉบับของแซลมอนมีอะไรที่น่าสนใจ แซลมอนในปีที่ 11 ที่อยู่ภายใต้การนำของ กาย- ปฏิกาล ภาคกาย บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์แซลมอน จะพาผู้อ่านได้ผจญภัยในโลกแห่งการอ่านได้สนุกสนานแค่ไหน ไปฟังเรื่องราวของสำนักพิมพ์แซลมอนและวันแรกกับการเป็นบก.บห. ของเขาใน Day 1 EP.41

1 ชั่วโมง 33 นาที