22 ตอน

A smorgasbord of topics on Christian living, encouragement, motivation, leadership, health, Christian discipleship, bible study.

Hosted by Siree Sivapetchranat, Co-Founder of Bangkok Christian Discipleship Center

Doing Good Work Siree Sivapetchranat

  • ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ
  • 5.0 • 1 รายการจัดอันดับ

A smorgasbord of topics on Christian living, encouragement, motivation, leadership, health, Christian discipleship, bible study.

Hosted by Siree Sivapetchranat, Co-Founder of Bangkok Christian Discipleship Center

  EP 22: Deborah and Barak, Unique Giftings United in Purpose (Judges 4 - 5)

  EP 22: Deborah and Barak, Unique Giftings United in Purpose (Judges 4 - 5)

  Central Thought: God can use both men and women to accomplish His purposes to destroy our spiritual enemy.   We need to recognize and discern giftedness and calling over gender.  We see a teamwork here in Deborah and Barak. Each knew what they were each called to do by God and they obeyed God. Deborah was called to discern the will of God for the nation of Israel, communicate that will, direct Barak in battle, and Barak was called to physically execute that will by going into battle to fight the enemy.  When we let God direct the roles and functions, we will see His miraculous work and not stifle in Spirit working in the body of Christ.

  • 26 นาที
  EP 21: The Thorns that Bind Us (Judges 3)

  EP 21: The Thorns that Bind Us (Judges 3)

  The Thorns that Bind Us  

  Central Thought: God uses shared troubles and experiences to sanctify His people and form strong bonds with Him and with others in Christ.  

  For further study: https://www.biblestudytools.com/dicti...  

  What are your thoughts on this video? 

  Message me on my telegram channel: http://t.me/equippedfortheday  

  🎧 My Bible study notes are distributed on my YouTube Channel and podcast "Doing Good Work", a smorgasbord of topics on Christian living, encouragement, motivation, leadership, health, Christian discipleship, bible study.  

  🔊 ///Listen on these platforms: 

  - Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UC9-U...

  - anchor.fm/doinggoodwork - https://open.spotify.com/show/515PPIz...    #biblestudyvlog #encouragement #Godsword #doinggoodworkpodcast #truth #equippedfortheday #thebookofJudges #discipleship #deeplyrooted #womenoffaith #Christianmama #dailyhope

  • 26 นาที
  EP 20 Guardrails Against Mission Drift (Judges 1-2)

  EP 20 Guardrails Against Mission Drift (Judges 1-2)

  Notes on the Book of Judges 1-2 

  Theme of Drift, Disobedience and Disaster  

  Habitual disobedience can lead us to drift away from our mission as disciples who make disciples. Here, I offer a few guardrails to protect ourselves from drifting away from our personal mission as disciples of Christ.  What are some temptations in your life that cause you to drift away from God’s mission? Send me your comments. I’d love to hear your thoughts on this topic of mission drift. message Message me on my telegram channel  http://t.me/equippedfortheday

  • 20 นาที
  EP 19 A Habit of Fellowship Renews Our Joy

  EP 19 A Habit of Fellowship Renews Our Joy

  A reflection Nehemiah 8. May you be encouraged to take gems of rest during the day and have a habit of fellowship with God so that your joy in Him will be renewed. 💕  This is the book I referenced: Beside Still Waters: Words of Comfort for the Soul Hardcover  by Charles H. Spurgeon (Author), Roy H. Clarke (Compiler) 

   https://amzn.to/3m87Fx3

  • 13 นาที
  EP 18 Joshua 23-24 Holding Fast to the Gospel of Jesus Christ

  EP 18 Joshua 23-24 Holding Fast to the Gospel of Jesus Christ

  📚Bible Study Notes on Joshua 23-24 Holding Fast to the Gospel of Jesus Christ

  1. Hold on to the right gospel. Have a right understanding of the gospel of Jesus Christ.
  2. Trust that God’s word does not fail. His promises are sure.
  3. Don’t give into the temptation to look for another saviour. Know that the Lord is enough.

  I want to stress how having a right understanding of the Gospel of Christ is the most important thing in life. It doesn’t matter who you are or where your from…how much education you have. The one common problem we all have as human beings is sin

  The gospel of Christ is the only solution to the sin problem of mankind. Since the first book of the Bible, there has been a war against God and His children who were made in His image. We see this war throughout the entire old testament. But God had a plan and we know that at the end He wins. And those who put their trust in Jesus Christ, God’s only son, also wins.

  .
  .
  .

  #holdfasttoChrist #preachtheGospel #Christianvlog #Jesusisalive #thebookofJoshua #biblestudy #growinginfaith #victoriousinchrist

  • 22 นาที
  EP 17 Joshua 22 - Be Careful and Be Courageous

  EP 17 Joshua 22 - Be Careful and Be Courageous

  Be careful to keep God’s commands and be courageous in confronting sinful behavior with grace and kindness to draw people back to repentance and back to Christ.  

  Intro and recap of Joshua 11 - 21  

  00:08:20 - Let's read Joshua 22 

  00:14:05 - My notes on Joshua 22  

  Further study on tribal inheritances: 

  - https://www.bible.ca/maps/bible-maps-master-index-borders-twelve-12-tribes-israel-promised-land-joshua13-22-conquest-1400BC.htm

  - https://thirdmill.org/seminary/lesson.asp/vid/245

  🎧 My Bible study notes are distributed on my YouTube Channel and podcast "Doing Good Work", a smorgasbord of topics on Christian living, encouragement, motivation, leadership, health, Christian discipleship, bible study.

  🔊 ///Listen on these platforms:

  - Telegram channel: https://t.me/doingoodwork

  - Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UC9-U-w_NRVan3BcywQNTJZQ

  - anchor.fm/doinggoodwork

  - https://open.spotify.com/show/515PPIz...

  💖/// I would appreciate it if you could consider supporting my work in the following ways:

  - Make a financial contribution here: https://www.patreon.com/doinggoodwork

  - Share this with your friends

  ——————

  👋 /// About Siree

  Siree Sivapetchranat is a Certified Health Coach, Personal Trainer, and Fitness Nutrition Specialist, accredited and certified from the American Council on Exercise. She also serves as a life coach and spiritual mentor. Her wellness philosophy advocates for Whole - Person Wellness and she champions the three main pillars of wellness which are active living, nourishment, and rest. Her life motto is: “Love God, love people. Be a vessel that overflows God’s love and blessings.”

  She is founder and managing director of the following:

  - Fulfilled Purpose Coaching Company Limited

  - Theristes Company Limited

  - Bangkok Christian Discipleship Center (BCDC)

  🇹🇭Siree lives in Bangkok, Thailand, and is married to her love whom she met in Grade 12, mom to three kids.

  ✨ More info about Siree and her work at : https://linktr.ee/coachsiree

  ——————

  #beingfaithful #Godspeaks #obedience  #biblestudyvlog #encouragement #Godsword #doinggoodworkpodcast #truth #enterintoHisrest #discipleship #deeplyrooted #womenoffaith #Christianmama #dailyhope #blessedeveninthemess

  • 17 นาที

ความเห็นของลูกค้า

5.0 จาก 5
1 รายการจัดอันดับ

1 รายการจัดอันดับ

พ็อดคาสท์ยอดนิยมประเภทศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

dhamma.com
watpasukato
sala13
พุทธวจน
Thammapedia.com
Thammapedia.com