51 min

Drama Finisher EP7 : ถ้ามีอาการแบบนี้ เราป่วยรึเปล่านะ? Drama Finisher PODCAST

    • Self Help

ปัจจุบันมีคนป่วยจากโรคทางจิตเวชไม่น้อยเลย บางคนก็รู้ตัวว่ากำลังป่วย บางคนก็ไม่รู้ บางคนยังสับสนว่าเราป่วยทางกายรึเปล่านะ? หรือเราแค่อยู่ในภาวะเศร้าเฉยๆ
เอพิโสดนี้ครูเปิ้ลจะชวนมาสังเกตตัวเองดูว่าเราป่วยทางจิตรึเปล่านะ และถ้าเราป่วยในเบื้องต้นต้องทำยังไง เราจะได้รับมือและรักษาได้อย่างถูกต้อง
(หรือจะลองทำแบบประเมินดูก่อนก็ได้น้า ตามลิ้งนี้เลยจ้า bit.ly/374GDNB ขายของๆ)

ปัจจุบันมีคนป่วยจากโรคทางจิตเวชไม่น้อยเลย บางคนก็รู้ตัวว่ากำลังป่วย บางคนก็ไม่รู้ บางคนยังสับสนว่าเราป่วยทางกายรึเปล่านะ? หรือเราแค่อยู่ในภาวะเศร้าเฉยๆ
เอพิโสดนี้ครูเปิ้ลจะชวนมาสังเกตตัวเองดูว่าเราป่วยทางจิตรึเปล่านะ และถ้าเราป่วยในเบื้องต้นต้องทำยังไง เราจะได้รับมือและรักษาได้อย่างถูกต้อง
(หรือจะลองทำแบบประเมินดูก่อนก็ได้น้า ตามลิ้งนี้เลยจ้า bit.ly/374GDNB ขายของๆ)

51 min

Top Podcasts In Self Help