27 นาที

EIA เสือกระดาษวงการสิ่งแวดล้อม? | Policy What! EP.8 101 Podcast

    • ข่าว

กากแคดเมียมกลางกรุงเทพ ไฟไหม้โรงงานสารเคมี และอีกหลายข่าวมลพิษอุตสาหกรรมที่มีให้เห็นบ่อยครั้ง ชวนให้ต้องตั้งคำถามว่าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ที่ใช้กันอยู่ในไทยนั้นมีกลไกการทำงานอย่างไร ควบคุมผลกระทบได้จริงไหม หรือเป็นเพียงเสือกระดาษของวงการสิ่งแวดล้อม ทำอย่างไรจึงจะอุดรูรั่วสารเคมีได้จริง ติดตามใน Policy What!
.
เปลี่ยนนโยบายอะไรวะ เป็นนโยบายสาธารณะที่คุณเข้าใจได้!
.
ดำเนินรายการโดย
อินทร์แก้ว โอภานุเคราะห์กุล กองบรรณาธิการ The101.world และ
สรัช สินธุประมา นักวิจัย 101 PUB
.
ติดตามรายการได้ที่
Youtube:
.
spotify:
.
Soundcloud:
.
อ่านเพิ่มเติม
EIA เสือกระดาษวงการสิ่งแวดล้อม?
https://101pub.org/tanloke-33-environmental-impact-assessment/

กากแคดเมียมกลางกรุงเทพ ไฟไหม้โรงงานสารเคมี และอีกหลายข่าวมลพิษอุตสาหกรรมที่มีให้เห็นบ่อยครั้ง ชวนให้ต้องตั้งคำถามว่าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ที่ใช้กันอยู่ในไทยนั้นมีกลไกการทำงานอย่างไร ควบคุมผลกระทบได้จริงไหม หรือเป็นเพียงเสือกระดาษของวงการสิ่งแวดล้อม ทำอย่างไรจึงจะอุดรูรั่วสารเคมีได้จริง ติดตามใน Policy What!
.
เปลี่ยนนโยบายอะไรวะ เป็นนโยบายสาธารณะที่คุณเข้าใจได้!
.
ดำเนินรายการโดย
อินทร์แก้ว โอภานุเคราะห์กุล กองบรรณาธิการ The101.world และ
สรัช สินธุประมา นักวิจัย 101 PUB
.
ติดตามรายการได้ที่
Youtube:
.
spotify:
.
Soundcloud:
.
อ่านเพิ่มเติม
EIA เสือกระดาษวงการสิ่งแวดล้อม?
https://101pub.org/tanloke-33-environmental-impact-assessment/

27 นาที

พ็อดคาสท์ยอดนิยมประเภทข่าว

THE STANDARD PODCAST
THE STANDARD
Global News Podcast
BBC World Service
SONDHI TALK
sondhitalk
THE STANDARD NOW
THE STANDARD
The Daily
The New York Times
The MATTER Podcast
The MATTER