33 min

EP. 07 ‘กระทิง อินทรีย์ หมี หนู’ สำรวจวิธีสื่อสารผ่านพฤติกรรมสัตว์ 4 ทิศ - The Cloud Podcast Good Mind | The Cloud Podcast |

    • Mental Health

การสื่อสารคือทักษะขั้นพื้นฐานที่แม้เราใช้กันอยู่ทุกวี่วัน แต่ก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ ยิ่งมีคนบอกว่า ‘การสื่อสารคือกุญแจของความสำเร็จ’ ก็ยิ่งชวนสงสัยว่าจะฝึกฝนให้เก่งขึ้นได้อย่างไร รายการ Good Mind ตอนนี้ หมอเอิ้น-พิยะดา หาชัยภูมิ จึงชวน ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา มาเข้าห้องเรียนจำลอง ชวนสำรวจวิธีการสื่อสารผ่านภาษาเฉพาะของคนแต่ละบุคลิก โดยอ้างอิงกับแบบสำรวจสัตว์สี่ทิศ (DISC Personality) กระทิง อินทรีย์ หมี หนู เราเป็นสัตว์ชนิดไหน คู่สื่อสารน่าจะมีบุคลิกแบบใด แล้วมีเทคนิคการพูดคุยข้ามหมวดหมู่ เต้นรำไปกับภาษาของกันและกันอย่างไร หาคำตอบได้จากหมอเอิ้นในรายการตอนนี้

ดำเนินรายการ : พิยะดา หาชัยภูมิ, ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา

การสื่อสารคือทักษะขั้นพื้นฐานที่แม้เราใช้กันอยู่ทุกวี่วัน แต่ก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ ยิ่งมีคนบอกว่า ‘การสื่อสารคือกุญแจของความสำเร็จ’ ก็ยิ่งชวนสงสัยว่าจะฝึกฝนให้เก่งขึ้นได้อย่างไร รายการ Good Mind ตอนนี้ หมอเอิ้น-พิยะดา หาชัยภูมิ จึงชวน ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา มาเข้าห้องเรียนจำลอง ชวนสำรวจวิธีการสื่อสารผ่านภาษาเฉพาะของคนแต่ละบุคลิก โดยอ้างอิงกับแบบสำรวจสัตว์สี่ทิศ (DISC Personality) กระทิง อินทรีย์ หมี หนู เราเป็นสัตว์ชนิดไหน คู่สื่อสารน่าจะมีบุคลิกแบบใด แล้วมีเทคนิคการพูดคุยข้ามหมวดหมู่ เต้นรำไปกับภาษาของกันและกันอย่างไร หาคำตอบได้จากหมอเอิ้นในรายการตอนนี้

ดำเนินรายการ : พิยะดา หาชัยภูมิ, ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา

33 min