20 min

Ep 17 : เมื่อการชวนไปกิน MK แปลว่า ขอโม้คควย มันยังไงนะ?‪!‬ Sexducation

    • How To

คำศัพท์ sex อัพเดท ปี 2021 มาแล้วจ้า มาฟังกันว่า BHBT, NG, PT แปลว่าอะไรกันบ้าง!!

คำศัพท์ sex อัพเดท ปี 2021 มาแล้วจ้า มาฟังกันว่า BHBT, NG, PT แปลว่าอะไรกันบ้าง!!

20 min