32 min

EP - 48 ใครว่าเล่นเกมแล้วไม่มีอนาคต ทำความรู้จักกับ GameFi เทรนล่าสุดบนโลก Cryptocurrency Blockchain Review

    • Technology

มาทำความเข้าใจกระแสการลงทุนล่าสุดในโลก Cryptocurrency อย่างเกมกันครับ

แวะเข้ามาพูดคุยใน Discord GuildFi ได้นะ https://discord.gg/Mg82ZeXReT

มาทำความเข้าใจกระแสการลงทุนล่าสุดในโลก Cryptocurrency อย่างเกมกันครับ

แวะเข้ามาพูดคุยใน Discord GuildFi ได้นะ https://discord.gg/Mg82ZeXReT

32 min

Top Podcasts In Technology