1 hr 1 min

EP. 55 เรื่องข้าวๆ : เทคนิคการใช้ข้าวให้เหมาะกับอาหาร - The Cloud Podcast ออกรส | The Cloud Podcast |

    • Food

รายการออกรสตอนนี้ คุยเรื่องการเลือกใช้ข้าวให้เหมาะสมกับอาหารแต่ละแบบ เพราะข้าวมีหลากหลายสายพันธุ์ และเหมาะกับการทำอาหารต่างกันไป แม้ไม่ได้ลงรายละเอียดถึงแต่ละสายพันธุ์ แต่ เชฟแวน-เฉลิมพล โรหิตรัตนะ และ เชฟแบล็ก-ภานุภน บุลสุวรรณ จะมาแนะนำวิธีใช้ข้าวปรุงเป็นเมนูอาหารแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมตามประสบการณ์ของทั้งคู่ รวมถึงเทคนิคในครัวจากการทำข้าวหมก ข้าวต้ม หรือข้าวซูชิ ที่มีวิธีการใช้ข้าวอย่างน่าสนใจดำเนินรายการ : เชฟแบล็ก-ภานุภน บุลสุวรรณ และ เชฟแวน-เฉลิมพล โรหิตรัตนะ

รายการออกรสตอนนี้ คุยเรื่องการเลือกใช้ข้าวให้เหมาะสมกับอาหารแต่ละแบบ เพราะข้าวมีหลากหลายสายพันธุ์ และเหมาะกับการทำอาหารต่างกันไป แม้ไม่ได้ลงรายละเอียดถึงแต่ละสายพันธุ์ แต่ เชฟแวน-เฉลิมพล โรหิตรัตนะ และ เชฟแบล็ก-ภานุภน บุลสุวรรณ จะมาแนะนำวิธีใช้ข้าวปรุงเป็นเมนูอาหารแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมตามประสบการณ์ของทั้งคู่ รวมถึงเทคนิคในครัวจากการทำข้าวหมก ข้าวต้ม หรือข้าวซูชิ ที่มีวิธีการใช้ข้าวอย่างน่าสนใจดำเนินรายการ : เชฟแบล็ก-ภานุภน บุลสุวรรณ และ เชฟแวน-เฉลิมพล โรหิตรัตนะ

1 hr 1 min