1 hr 4 min

EP. 56 Virtual Museum Tour การปรับตัวของพิพิธภัณฑ์ในช่วงวิกฤต - The Cloud Podcast ศิลปะการต่อสู้ | The Cloud Podcast |

    • Arts

พิพิธภัณฑ์ก็เหมือนธุรกิจอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่โชคดีที่หลายแห่งในต่างประเทศได้เริ่มทำ Archive ออนไลน์มาตั้งแต่ ค.ศ. 2010 ทำให้มีข้อมูลเพียงพอในการปรับเปลี่ยนการดำเนินการในยุควิกฤตนี้ ศิลปะการต่อสู้ตอนนี้จะพาไป Virtual Tour ที่พิพิธภัณฑ์ระดับโลกหลายแห่ง แล้วตอบคำถามไปพร้อมกันว่า ประสบการณ์แบบนี้สามารถทดแทนการไปพิพิธภัณฑ์ได้ไหม 


ดำเนินรายการ : ภาสินี ประมูลวงศ์, ปิ่น มีขำ

พิพิธภัณฑ์ก็เหมือนธุรกิจอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่โชคดีที่หลายแห่งในต่างประเทศได้เริ่มทำ Archive ออนไลน์มาตั้งแต่ ค.ศ. 2010 ทำให้มีข้อมูลเพียงพอในการปรับเปลี่ยนการดำเนินการในยุควิกฤตนี้ ศิลปะการต่อสู้ตอนนี้จะพาไป Virtual Tour ที่พิพิธภัณฑ์ระดับโลกหลายแห่ง แล้วตอบคำถามไปพร้อมกันว่า ประสบการณ์แบบนี้สามารถทดแทนการไปพิพิธภัณฑ์ได้ไหม 


ดำเนินรายการ : ภาสินี ประมูลวงศ์, ปิ่น มีขำ

1 hr 4 min

Top Podcasts In Arts

THE STANDARD
Roundfinger Channel
Kaihuaror Studio
no syrup latte
Salmon Podcast
a day