13 min

EP. 67 เรื่องสั้นขายหัวเราะ: หัว-ขโม‪ย‬ สั้น story

    • Books

เมื่อสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองขึ้นมากๆ บางคนเช่นสนและเข้มก็ผันตัวไปเป็นอาชญากรเพราะคิดว่าไม่มีทางเลือกอื่นที่จะทำกิน ในคืนที่ฝนพรำจนไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าแบบนี้ ทั้งคู่ไม่มีทางล่วงรู้เลยว่าการโจรกรรมของพวกเขาจะจบลงอย่างไร

เมื่อสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองขึ้นมากๆ บางคนเช่นสนและเข้มก็ผันตัวไปเป็นอาชญากรเพราะคิดว่าไม่มีทางเลือกอื่นที่จะทำกิน ในคืนที่ฝนพรำจนไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าแบบนี้ ทั้งคู่ไม่มีทางล่วงรู้เลยว่าการโจรกรรมของพวกเขาจะจบลงอย่างไร

13 min