21 min

EP02 มะเร็งยุคแรกเริ่ม เขารักษากันอย่างไร‪?‬ โรคภัยใคร่รู้

    • Science

มะเร็งเป็นโรคยอดฮิตที่คร่าชีวิตคนไปมากมาย แถมยังมีหลายประเภท หลายวิธีการรักษา มีหลักฐานว่ามนุษย์ต่อสู้กับมะเร็งมาตั้งแต่สมัยก่อน 1,600 ปีก่อนคริสตกาล ในอาณาจักรอียิปต์โบราณ

โรคภัยใคร่รู้ อีพีนี้ คุณหมอเล็ก ผศ.ดร​.นพ.กิติพงศ์ สุนทราภา ขอชวนเอกพร ศรีสุขทวีรัตน์ คุยถึงประวัติศาสตร์การรักษามะเร็ง ว่ามนุษย์เราพัฒนาการแพทย์ด้านต้านมะเร็งกันมาอย่างไรบ้าง

#SalmonPodcast #โรคภัยใคร่รู้ #ภาพดีทวีสุข #เอกพรศรีสุขทวีรัตน์ #กิติพงศ์สุนทราภา

มะเร็งเป็นโรคยอดฮิตที่คร่าชีวิตคนไปมากมาย แถมยังมีหลายประเภท หลายวิธีการรักษา มีหลักฐานว่ามนุษย์ต่อสู้กับมะเร็งมาตั้งแต่สมัยก่อน 1,600 ปีก่อนคริสตกาล ในอาณาจักรอียิปต์โบราณ

โรคภัยใคร่รู้ อีพีนี้ คุณหมอเล็ก ผศ.ดร​.นพ.กิติพงศ์ สุนทราภา ขอชวนเอกพร ศรีสุขทวีรัตน์ คุยถึงประวัติศาสตร์การรักษามะเร็ง ว่ามนุษย์เราพัฒนาการแพทย์ด้านต้านมะเร็งกันมาอย่างไรบ้าง

#SalmonPodcast #โรคภัยใคร่รู้ #ภาพดีทวีสุข #เอกพรศรีสุขทวีรัตน์ #กิติพงศ์สุนทราภา

21 min

Top Podcasts In Science

ฟัง-มัน-เล่า
WiTcast
Hidden Brain
KornKT
BBC World Service
PRX and Greater Good Science Center