33 min

EP023 : อยากอ่อนกว่าวัยให้กินผักผลไม‪้‬ ดีแน่แค่กินผัก

    • Nutrition

EP.นี้ คุยกับคุณหมอคนสวยมากความสามารถ พญ.กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี จะมาบอกเล่าเรื่องศาสตร์ชะลอวัย ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของคนทั่วโลก คุณหมอฝากคาถาเด็ดเตือนใจไว้ว่า กินน้อยแก่ยาก กินมากแก่ง่ายและตายไวรวมทั้งแนะนำให้กินอาหารที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติ โดยเฉพาะการกินผักให้ครบ 5 สี ปรับสัดส่วนการกินตามวัย ไม่อยากแก่ไว ไปฟังค่ะ

EP.นี้ คุยกับคุณหมอคนสวยมากความสามารถ พญ.กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี จะมาบอกเล่าเรื่องศาสตร์ชะลอวัย ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของคนทั่วโลก คุณหมอฝากคาถาเด็ดเตือนใจไว้ว่า กินน้อยแก่ยาก กินมากแก่ง่ายและตายไวรวมทั้งแนะนำให้กินอาหารที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติ โดยเฉพาะการกินผักให้ครบ 5 สี ปรับสัดส่วนการกินตามวัย ไม่อยากแก่ไว ไปฟังค่ะ

33 min