34 min

ราศีที่ช่วงนี้ พูดอะไรก็ไม่เข้าหู ทำอะไรก็ไม่เข้าตา | EP03 สตาร์ราศี by แม่หมอพิมพ์ฟ้า

    • Spirituality

‘ดาวพุธ’ ดาวแห่งการเจรจาเปลี่ยนไป อะไรๆ ก็เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเรื่องคำพูดและการสื่อสาร ที่ส่งผลต่อบางราศีแบบจังๆ แม่หมอพิมพ์ฟ้าเห็นแล้วรู้สึกอ่อนใจ เลยต้องออกโรงเตือนเหล่าผู้ประสบภัยจากดวงดาวทุกคน
ทั้งเรื่องการรับปากใครแล้วทำไม่ได้ พูดกับใครแล้วอาจผิดใจกัน ความสัมพันธ์เปราะบาง เพราะปากเป็นเหตุ ไปจนถึงกลายเป็น ‘คนที่ไม่เข้าตา’ ไปซะดื้อๆ เตรียมกายเตรียมใจไว้ แล้วไปตรวจชะตากันได้เลยค่ะ
#SalmonPodcast #สตาร์ราศี #แม่หมอพิมพ์ฟ้า #ที่พึ่งทางใจ #ผู้ประสบภัยจากดวงดาว
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

‘ดาวพุธ’ ดาวแห่งการเจรจาเปลี่ยนไป อะไรๆ ก็เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเรื่องคำพูดและการสื่อสาร ที่ส่งผลต่อบางราศีแบบจังๆ แม่หมอพิมพ์ฟ้าเห็นแล้วรู้สึกอ่อนใจ เลยต้องออกโรงเตือนเหล่าผู้ประสบภัยจากดวงดาวทุกคน
ทั้งเรื่องการรับปากใครแล้วทำไม่ได้ พูดกับใครแล้วอาจผิดใจกัน ความสัมพันธ์เปราะบาง เพราะปากเป็นเหตุ ไปจนถึงกลายเป็น ‘คนที่ไม่เข้าตา’ ไปซะดื้อๆ เตรียมกายเตรียมใจไว้ แล้วไปตรวจชะตากันได้เลยค่ะ
#SalmonPodcast #สตาร์ราศี #แม่หมอพิมพ์ฟ้า #ที่พึ่งทางใจ #ผู้ประสบภัยจากดวงดาว
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

34 min