22 min

EP05 : กินผักวันนี้ ดีกว่านอนเป็นผักในวันหน้‪า‬ ดีแน่แค่กินผัก

    • Nutrition

"กินผักวันนี้ ดีกว่านอนเป็นผักในวันหน้า""กินผักเป็นยา ดีกว่ากินยาเป็นอาหาร"ไม่ใช่คำพูดเกินจริง​ แต่เป็น​คติประจำตัวของคุณ แววตา เอกชาวนา นักกำหนดอาหาร วิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ตรงในการให้คำปรึกษากับผู้ป่วยมากมายและประสบการณ์​ตรงที่ต้องจ่ายค่ารักษาให้คนในครอบครัวหลายล้านบาทฟัง​ Ep.นี้แล้วจะได้แนวทางในการดูแลตัวเองและคนที่คุณรัก ก่อนจะสายเกินไป​ รออะไรไปฟังกันเลยค่ะ

"กินผักวันนี้ ดีกว่านอนเป็นผักในวันหน้า""กินผักเป็นยา ดีกว่ากินยาเป็นอาหาร"ไม่ใช่คำพูดเกินจริง​ แต่เป็น​คติประจำตัวของคุณ แววตา เอกชาวนา นักกำหนดอาหาร วิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ตรงในการให้คำปรึกษากับผู้ป่วยมากมายและประสบการณ์​ตรงที่ต้องจ่ายค่ารักษาให้คนในครอบครัวหลายล้านบาทฟัง​ Ep.นี้แล้วจะได้แนวทางในการดูแลตัวเองและคนที่คุณรัก ก่อนจะสายเกินไป​ รออะไรไปฟังกันเลยค่ะ

22 min