33 min

EP05 Strategic Foresight ให้อนาคตเป็นสิ่งที่วางแผนการได‪้‬ The Future Sight by ผศ. ดร.กุลเชษฐ์ มงคล

    • Business

กลยุทธ์เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจ และแน่นอนว่ามันเกี่ยวกับการมองไปยังอนาคตวันนี้ ผศ. ดร.กุลเชษฐ์ มงคล มีแขกรับเชิญเป็น โจ้บองโก้ จาก Salmon Podcast ที่จะมานั่งคุยกันสบายๆ ว่า Strategic Foresight หรือการวางกลยุทธ์อนาคตคืออะไร มีหลักการอย่างไร และมันจำเป็นแค่ไหนกับธุรกิจเรา#SalmonPodcast #TheFutureSight #StrategicForesight #กุลเชษฐ์มงคล
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

กลยุทธ์เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจ และแน่นอนว่ามันเกี่ยวกับการมองไปยังอนาคตวันนี้ ผศ. ดร.กุลเชษฐ์ มงคล มีแขกรับเชิญเป็น โจ้บองโก้ จาก Salmon Podcast ที่จะมานั่งคุยกันสบายๆ ว่า Strategic Foresight หรือการวางกลยุทธ์อนาคตคืออะไร มีหลักการอย่างไร และมันจำเป็นแค่ไหนกับธุรกิจเรา#SalmonPodcast #TheFutureSight #StrategicForesight #กุลเชษฐ์มงคล
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

33 min

Top Podcasts In Business

Mission To The Moon Media
THE STANDARD
ต้อง กวีวุฒิ
longtunman
Mission To The Moon Media
THE STANDARD