21 min

EP06 สตีฟ จอบส์: ความตายของพ่อที่ไม่ยอมรับลูกสา‪ว‬ In-Ear Pocketbook

    • Books

สตีฟ จอบส์ มีสถานะเหมือนพระเจ้า เป็นศาสดาของสาวกอุปกรณ์ของ Apple มากมาย มีเรื่องราวว่าคำพูดของเขาช่วยนำทางให้หลายคนผ่านพ้นความยากลำบากของชีวิตมาได้แต่ในชีวิตของจอบส์จนถึงวาระสุดท้าย เขามีความรู้สึกผิดบาปอยู่เรื่องหนึ่ง นั่นคือเรื่องราวของเขาและลูกสาวคนโต ลิซ่า เบรนแนน จอบส์ ลูกที่เขาไม่ยอมรับแต่กลับเป็นแรงบันดาลใจแก่คอมพิวเตอร์ Apple Lisaไปฟัง In-Ear Pocketbook ซีรีส์ใหม่กับ “End of the Road ฉากสุดท้ายของชีวิต” หนังสือที่เล่าถึงชีวิตและวาระสุดท้ายของบุคคลสำคัญของโลก โดย โตมร ศุขปรีชา#SalmonPodcast #SalmonBooks #InEarPocketbook #หลับตาฟังหนังสือ #EndOfTheRoad #โตมรศุขปรีชา
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

สตีฟ จอบส์ มีสถานะเหมือนพระเจ้า เป็นศาสดาของสาวกอุปกรณ์ของ Apple มากมาย มีเรื่องราวว่าคำพูดของเขาช่วยนำทางให้หลายคนผ่านพ้นความยากลำบากของชีวิตมาได้แต่ในชีวิตของจอบส์จนถึงวาระสุดท้าย เขามีความรู้สึกผิดบาปอยู่เรื่องหนึ่ง นั่นคือเรื่องราวของเขาและลูกสาวคนโต ลิซ่า เบรนแนน จอบส์ ลูกที่เขาไม่ยอมรับแต่กลับเป็นแรงบันดาลใจแก่คอมพิวเตอร์ Apple Lisaไปฟัง In-Ear Pocketbook ซีรีส์ใหม่กับ “End of the Road ฉากสุดท้ายของชีวิต” หนังสือที่เล่าถึงชีวิตและวาระสุดท้ายของบุคคลสำคัญของโลก โดย โตมร ศุขปรีชา#SalmonPodcast #SalmonBooks #InEarPocketbook #หลับตาฟังหนังสือ #EndOfTheRoad #โตมรศุขปรีชา
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

21 min