39 min

ราศีใดในช่วงนี้ มีเกณฑ์เปลี่ยนหรือถูกโยกย้ายงานกะทันหัน | EP07 สตาร์ราศี by แม่หมอพิมพ์ฟ้า

    • Spirituality

ดาวที่เปลี่ยนไป นับประสาอะไรกับดวงที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งคราวนี้เป็นคิวของ ‘ดาวศุกร์’ ค่ะที่เปลี่ยน และแบ่งผู้ประสบภัยจากดวงดาวออกเป็น 2 กลุ่มอย่างชัดเจนคือกลุ่มดวงคุ้มดีคุ้มร้าย และกลุ่มดวงดีแบบสุดๆ ไปเลย 
นอกจากนี้ มีบางราศีที่โดนอิทธิพลจากดาวศุกร์เล่นงานเข้าให้ เกิดเป็นช่วงจังหวะแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่น่ารักเอาซะเลย โดยเฉพาะเรื่องงาน ที่อยู่ดีๆ ก็ถูกเปลี่ยนหรือโยกย้ายแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย สัปดาห์นี้งานจะเข้าราศีไหน ไปฟังกันเลยค่ะ
#SalmonPodcast #สตาร์ราศี #แม่หมอพิมพ์ฟ้า #ที่พึ่งทางใจ #ผู้ประสบภัยจากดวงดาว
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

ดาวที่เปลี่ยนไป นับประสาอะไรกับดวงที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งคราวนี้เป็นคิวของ ‘ดาวศุกร์’ ค่ะที่เปลี่ยน และแบ่งผู้ประสบภัยจากดวงดาวออกเป็น 2 กลุ่มอย่างชัดเจนคือกลุ่มดวงคุ้มดีคุ้มร้าย และกลุ่มดวงดีแบบสุดๆ ไปเลย 
นอกจากนี้ มีบางราศีที่โดนอิทธิพลจากดาวศุกร์เล่นงานเข้าให้ เกิดเป็นช่วงจังหวะแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่น่ารักเอาซะเลย โดยเฉพาะเรื่องงาน ที่อยู่ดีๆ ก็ถูกเปลี่ยนหรือโยกย้ายแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย สัปดาห์นี้งานจะเข้าราศีไหน ไปฟังกันเลยค่ะ
#SalmonPodcast #สตาร์ราศี #แม่หมอพิมพ์ฟ้า #ที่พึ่งทางใจ #ผู้ประสบภัยจากดวงดาว
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

39 min