16 min

EP09 คาร์โล เออร์บานี: แพทย์ผู้ยอมตายไปพร้อมกับโรคร้า‪ย‬ In-Ear Pocketbook

    • Books

เมื่อปี 2003 เป็นการถือกำเนิดขึ้นของโรคร้ายโรคหนึ่ง และเป็นการสิ้นสุดลงของชีวิตแพทย์ฝีมือดีคนหนึ่ง โรคนั้นคือโรค SARS และแพทย์คนนั้นคือคุณหมอคาร์โล เออร์บานี แต่ก่อนที่ชีวิตของคุณหมอเออร์บานีจะสิ้นสุดลงเขาได้สร้างคุณูปการอย่างหนึ่งขึ้นมาบนโลกนี้ เขาเป็นผู้ที่ทำให้วิธีการควบคุมการแพร่กระจายของโรคแพร่หลาย และวิธีการกักตัวของคุณหมอส่งต่อมาถึงการรับมือกับโรคโควิด 19 ในปี 2020 นี้ด้วย ไปฟังเรื่องราวช่วงสุดท้ายของชีวิตคุณหมอที่รักษาชีวิตคนในกรุงเทพฯ​ และในโลกนี้ได้นับล้าน ด้วยภูมิปัญญาเฮือกสุดท้ายในชีวิตของเขา #SalmonPodcast #SalmonBooks #InEarPocketbook #หลับตาฟังหนังสือ #EndOfTheRoad #โตมรศุขปรีชา
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

เมื่อปี 2003 เป็นการถือกำเนิดขึ้นของโรคร้ายโรคหนึ่ง และเป็นการสิ้นสุดลงของชีวิตแพทย์ฝีมือดีคนหนึ่ง โรคนั้นคือโรค SARS และแพทย์คนนั้นคือคุณหมอคาร์โล เออร์บานี แต่ก่อนที่ชีวิตของคุณหมอเออร์บานีจะสิ้นสุดลงเขาได้สร้างคุณูปการอย่างหนึ่งขึ้นมาบนโลกนี้ เขาเป็นผู้ที่ทำให้วิธีการควบคุมการแพร่กระจายของโรคแพร่หลาย และวิธีการกักตัวของคุณหมอส่งต่อมาถึงการรับมือกับโรคโควิด 19 ในปี 2020 นี้ด้วย ไปฟังเรื่องราวช่วงสุดท้ายของชีวิตคุณหมอที่รักษาชีวิตคนในกรุงเทพฯ​ และในโลกนี้ได้นับล้าน ด้วยภูมิปัญญาเฮือกสุดท้ายในชีวิตของเขา #SalmonPodcast #SalmonBooks #InEarPocketbook #หลับตาฟังหนังสือ #EndOfTheRoad #โตมรศุขปรีชา
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

16 min