24 min

EP01 : ดีแน่แค่กินผั‪ก‬ ดีแน่แค่กินผัก

    • Nutrition

รวมเรื่องราวของ veggie lover กลุ่มคนวัยทำงานจากหลากหลายองค์กรที่เข้าร่วมโครงการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาละเธอสามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ สุขภาพดีขึ้น ความสัมพันธ์กับคนแวดล้อมดีขึ้นไปจนถึงมีอาชีพเสริมที่สร้างรายได้อย่างคาดไม่ถึง เพียงเพราะการกินผักผลไม้

รวมเรื่องราวของ veggie lover กลุ่มคนวัยทำงานจากหลากหลายองค์กรที่เข้าร่วมโครงการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาละเธอสามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ สุขภาพดีขึ้น ความสัมพันธ์กับคนแวดล้อมดีขึ้นไปจนถึงมีอาชีพเสริมที่สร้างรายได้อย่างคาดไม่ถึง เพียงเพราะการกินผักผลไม้

24 min