25 min

EP10 โอตาคุ รู้ลึกรู้จริงยิ่งกว่าใคร, เอ๊ะ! เจแปน - ณัฐพงศ์ ไชยวิณิชย์ผ‪ล‬ In-Ear Pocketbook

    • Books

เล่มใหม่มาแล้ว! คราวนี้นัทคุง - ณัฐพงศ์ ไชยวาณิชย์ผล นักเขียนดีกรีสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ประเทศญี่ปุ่น จะพาไปรู้จักกับนิยามชาวญี่ปุ่นหลากหลายประเภท ในหนังสือเล่มใหม่ “เอ๊ะ! เจแปน EXCLUSIVE SCOOP ON JAPANESE” อีพีแรกของเล่มใหม่ เราไปฟังเรื่องของ โอตาคุ สิ่งมีชีวิตแบบญี่ปุ่นที่มีภาพจำคุ้นเคยกันดี ว่าพวกเขามีที่มาอย่างไร และมีวัฒนธรรมรวมทั้งประเภทแบบไหนให้แจกแจงบ้าง #SalmonPodcast #SalmonBooks #InEarPocketbook #หลับตาฟังหนังสือ #เอ๊ะเจแปน #ณัฐพงศ์ไชยวาณิชย์ผล
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

เล่มใหม่มาแล้ว! คราวนี้นัทคุง - ณัฐพงศ์ ไชยวาณิชย์ผล นักเขียนดีกรีสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ประเทศญี่ปุ่น จะพาไปรู้จักกับนิยามชาวญี่ปุ่นหลากหลายประเภท ในหนังสือเล่มใหม่ “เอ๊ะ! เจแปน EXCLUSIVE SCOOP ON JAPANESE” อีพีแรกของเล่มใหม่ เราไปฟังเรื่องของ โอตาคุ สิ่งมีชีวิตแบบญี่ปุ่นที่มีภาพจำคุ้นเคยกันดี ว่าพวกเขามีที่มาอย่างไร และมีวัฒนธรรมรวมทั้งประเภทแบบไหนให้แจกแจงบ้าง #SalmonPodcast #SalmonBooks #InEarPocketbook #หลับตาฟังหนังสือ #เอ๊ะเจแปน #ณัฐพงศ์ไชยวาณิชย์ผล
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

25 min