24 min

EP11 Digital Currency จะทดแทนเงินจริงได้แค่ไหน‪?‬ The Future Sight by ผศ. ดร.กุลเชษฐ์ มงคล

    • Business

ความพยายามที่จะเปลี่ยนมาใช้ระบบเงินดิจิทัลยังคงมีอยู่ต่อไป หลังจาก Libra ของเฟซบุ๊กที่พยายามปรับปรุงมาถึงรุ่นที่ 2 แล้ว และการออกมาของเงินหยวนดิจิทัลของประเทศจีนผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล ขอนำเรื่องหน่วยเงินดิจิทัลและเทรนด์อนาคตของการใช้เงิน มาเล่าให้ฟัง#SalmonPodcast #TheFutureSight #StrategicForesight #กุลเชษฐ์มงคล

ความพยายามที่จะเปลี่ยนมาใช้ระบบเงินดิจิทัลยังคงมีอยู่ต่อไป หลังจาก Libra ของเฟซบุ๊กที่พยายามปรับปรุงมาถึงรุ่นที่ 2 แล้ว และการออกมาของเงินหยวนดิจิทัลของประเทศจีนผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล ขอนำเรื่องหน่วยเงินดิจิทัลและเทรนด์อนาคตของการใช้เงิน มาเล่าให้ฟัง#SalmonPodcast #TheFutureSight #StrategicForesight #กุลเชษฐ์มงคล

24 min

Top Podcasts In Business

THE STANDARD
longtunman
ต้อง กวีวุฒิ
Mission To The Moon Media
Mission To The Moon Media
THE STANDARD