20 min

EP13 ดาวตลก เบื้องหลังความฮ‪า‬ In-Ear Pocketbook

    • Books

ชายในชุดสูทสีสดสองคน ยืนเล่นมุกอยู่บนเวท มีอุปกรณ์เป็นพัดกระดาษ ท่าทีตบมุกโบ๊ะบ๊ะ 

ดาวตลกแบบญี่ปุ่นมีภาพจำที่หลายคนน่าจะพอนึกออก แต่นอกจากภาพจำแบบนี้ มีดาราตลกอีกหลายแบบที่วันนี้เซนเซปาล์ม แห่งวง Instinct นำหนังสือ “เอ๊ะ! เจแปน” ของณัฐพงศ์ ไชยวาณิชย์ผล มาเล่าให้ฟังในสำเนียงแบบญี่ปุ่นจัดๆ

#SalmonPodcast #SalmonBooks #InEarPocketbook #หลับตาฟังหนังสือ #เอ๊ะเจแปน #ณัฐพงศ์ไชยวาณิชย์ผล
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

ชายในชุดสูทสีสดสองคน ยืนเล่นมุกอยู่บนเวท มีอุปกรณ์เป็นพัดกระดาษ ท่าทีตบมุกโบ๊ะบ๊ะ 

ดาวตลกแบบญี่ปุ่นมีภาพจำที่หลายคนน่าจะพอนึกออก แต่นอกจากภาพจำแบบนี้ มีดาราตลกอีกหลายแบบที่วันนี้เซนเซปาล์ม แห่งวง Instinct นำหนังสือ “เอ๊ะ! เจแปน” ของณัฐพงศ์ ไชยวาณิชย์ผล มาเล่าให้ฟังในสำเนียงแบบญี่ปุ่นจัดๆ

#SalmonPodcast #SalmonBooks #InEarPocketbook #หลับตาฟังหนังสือ #เอ๊ะเจแปน #ณัฐพงศ์ไชยวาณิชย์ผล
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

20 min