18 min

EP17 รักร้าวใต้ดาวร้ายของคู่ขวัญนักประพันธ‪์‬ In-Ear Pocketbook

    • Books

หนังสือเสียงสไตล์ In-Ear กลับมาอีกครั้งในสัปดาห์นี้ คราวนี้พาไปฟังเรื่องรักที่ออกจะร้าวของนักเขียนอย่าง F. Scott Fitzgerald และ Zelda Sayre

เช่นเดิม หนังสือเสียงเล่ม The Art of Disappointment จากสำนักพิมพ์ Salmon Books เล่มนี้ อ่านโดยเสียงใสๆ ของนักร้องสาว เอิ๊ต ภัทรวี ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความผิดหวังได้อย่างน่าฟังเช่นเคย

#SalmonPodcast #SalmonBooks #InEarPocketbook #TheArtOfDisappointment #ศิลปะแห่งความผิดหวัง #กิตติพลสรัคคานนท์ #เอิ๊ตภัทรวี #ภัทรวีศรีสันติสุข
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

หนังสือเสียงสไตล์ In-Ear กลับมาอีกครั้งในสัปดาห์นี้ คราวนี้พาไปฟังเรื่องรักที่ออกจะร้าวของนักเขียนอย่าง F. Scott Fitzgerald และ Zelda Sayre

เช่นเดิม หนังสือเสียงเล่ม The Art of Disappointment จากสำนักพิมพ์ Salmon Books เล่มนี้ อ่านโดยเสียงใสๆ ของนักร้องสาว เอิ๊ต ภัทรวี ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความผิดหวังได้อย่างน่าฟังเช่นเคย

#SalmonPodcast #SalmonBooks #InEarPocketbook #TheArtOfDisappointment #ศิลปะแห่งความผิดหวัง #กิตติพลสรัคคานนท์ #เอิ๊ตภัทรวี #ภัทรวีศรีสันติสุข
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

18 min