51 min

EP18 Inequality จัดการความเหลื่อมล้ำด้วยเศรษฐศาสตร‪์‬ The Future Sight by ผศ. ดร.กุลเชษฐ์ มงคล

    • Business

ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจไม่ใช่แค่ปัญหาระดับชาติ แต่คือปัญหาระดับโลกที่หลายประเทศกำลังเผชิญอยู่ หลักการก็คือคนรวยก็ยิ่งรวยขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่คนจนกลับไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้แม้จะทำงานล้มประดาตาย

นั่นคือส่วนที่วิชาเศรษฐศาสตร์เข้ามามีบทบาท คือการทำอย่างไรให้ทุกคนมีโอกาสได้เท่ากัน กระจายรายได้ของผู้มีรายได้มาก มาจุนเจือผู้มีรายได้น้อย หรือหาทางจัดการกับธุรกิจระดับพันล้านที่อาศัยช่องว่างในการหนีภาษี (ซึ่งจะเอาไปเป็นสวัสดิการของรัฐอีกที)

คุยกับธนสักก์ เจนมานะ อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักวิจัยแห่งสถาบันความเหลื่อมล้ำโลก หรือ World Inequality Lab (WIL) ในเรื่องนี้กัน

#SalmonPodcast #TheFutureSight #StrategicForesight #กุลเชษฐ์มงคล #ธนสักก์เจนมานะ #มาร์คเจนมานะ #Inequality #เศรษฐศาสตร์ความเหลื่อมล้ำ

ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจไม่ใช่แค่ปัญหาระดับชาติ แต่คือปัญหาระดับโลกที่หลายประเทศกำลังเผชิญอยู่ หลักการก็คือคนรวยก็ยิ่งรวยขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่คนจนกลับไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้แม้จะทำงานล้มประดาตาย

นั่นคือส่วนที่วิชาเศรษฐศาสตร์เข้ามามีบทบาท คือการทำอย่างไรให้ทุกคนมีโอกาสได้เท่ากัน กระจายรายได้ของผู้มีรายได้มาก มาจุนเจือผู้มีรายได้น้อย หรือหาทางจัดการกับธุรกิจระดับพันล้านที่อาศัยช่องว่างในการหนีภาษี (ซึ่งจะเอาไปเป็นสวัสดิการของรัฐอีกที)

คุยกับธนสักก์ เจนมานะ อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักวิจัยแห่งสถาบันความเหลื่อมล้ำโลก หรือ World Inequality Lab (WIL) ในเรื่องนี้กัน

#SalmonPodcast #TheFutureSight #StrategicForesight #กุลเชษฐ์มงคล #ธนสักก์เจนมานะ #มาร์คเจนมานะ #Inequality #เศรษฐศาสตร์ความเหลื่อมล้ำ

51 min

Top Podcasts In Business

Mission to the Moon Podcast
THE STANDARD
longtunman
THE STANDARD
โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์
nopadolstory