28 min

EP28 สวีเดน ดินแดนฟรีสปีช กับแคมเปญท่องเที่ยวแสนฟรีดอ‪ม‬ Final_Revise2

    • Marketing

สวีเดนไม่ได้มีดีแค่อีเกีย เพราะที่นี่ยังเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องเสรีภาพทางการพูด และนั่นทำให้แคมเปญโฆษณาของสวีเดนก็มีคาแรกเตอร์เรื่อง Free Speech นี้เช่นกันแคมเปญตัวอย่างที่ยกมาในคราวนี้เป็นแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศสวีเดน ที่ไม่เกรงกลัวเลยกับการให้ประชาชนในประเทศลุกขึ้นมาพูดถึงประเทศตัวเองทั้งในแง่ดีและร้าย ซึ่งกลับกลายเป็นแง่จริงที่ทำให้สวีเดนน่าสนใจขึ้นมา ในแคมเปญ Swedish Number และ Curator of Sweden ที่ท้าทายอิสรภาพทางการสื่อสารมากๆ#SalmonPodcast #FinalRevise2 #Advertising #SwedishNumber #CuratorOfSweden

สวีเดนไม่ได้มีดีแค่อีเกีย เพราะที่นี่ยังเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องเสรีภาพทางการพูด และนั่นทำให้แคมเปญโฆษณาของสวีเดนก็มีคาแรกเตอร์เรื่อง Free Speech นี้เช่นกันแคมเปญตัวอย่างที่ยกมาในคราวนี้เป็นแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศสวีเดน ที่ไม่เกรงกลัวเลยกับการให้ประชาชนในประเทศลุกขึ้นมาพูดถึงประเทศตัวเองทั้งในแง่ดีและร้าย ซึ่งกลับกลายเป็นแง่จริงที่ทำให้สวีเดนน่าสนใจขึ้นมา ในแคมเปญ Swedish Number และ Curator of Sweden ที่ท้าทายอิสรภาพทางการสื่อสารมากๆ#SalmonPodcast #FinalRevise2 #Advertising #SwedishNumber #CuratorOfSweden

28 min