21 min

EP30 เมื่อทำสิ่งเหล่านี้ ความโชคดีจะเกิดขึ้น, Life is a Lottery บทที่ 14 In-Ear Pocketbook

    • Books

อีพีที่สามของหนังสือ “Life is a Lottery คุณคือผู้โชคดี” ที่ใบพัด-ภาณุมาศ ทองธนากุล ทั้งรับหน้าที่เขียนและอ่านด้วยตัวเอง 
ครั้งนี้เรื่องราวของความโชคดีพาเรามาถึงเรื่อง “กฎแห่งแรงดึงดูด” ที่ไม่ใช่แรงโน้มถ่วงแบบดวงดาว แต่คือทฤษฎีว่าด้วยคลื่นทางความรู้สึกนึกคิด ที่คนเราสื่อสารถึงกันได้ และดูดดึงเข้าหากันโดยอาจจะไม่รู้ตัว
สิ่งนี้อาจเป็นเคล็ดลับความโชคดีของคนบางคนก็เป็นได้ เมื่อความรู้สึกแบบหนึ่งก็อาจดึงดูดคน หรือเหตุการณ์สักแบบหนึ่งเข้ามาในชีวิต

Link

#SalmonPodcast #SalmonBooks #InEarPocketbook #ภาณุมาศทองธนากุล #ใบพัด #LifeIsALottery #คุณคือผู้โชคดี
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

อีพีที่สามของหนังสือ “Life is a Lottery คุณคือผู้โชคดี” ที่ใบพัด-ภาณุมาศ ทองธนากุล ทั้งรับหน้าที่เขียนและอ่านด้วยตัวเอง 
ครั้งนี้เรื่องราวของความโชคดีพาเรามาถึงเรื่อง “กฎแห่งแรงดึงดูด” ที่ไม่ใช่แรงโน้มถ่วงแบบดวงดาว แต่คือทฤษฎีว่าด้วยคลื่นทางความรู้สึกนึกคิด ที่คนเราสื่อสารถึงกันได้ และดูดดึงเข้าหากันโดยอาจจะไม่รู้ตัว
สิ่งนี้อาจเป็นเคล็ดลับความโชคดีของคนบางคนก็เป็นได้ เมื่อความรู้สึกแบบหนึ่งก็อาจดึงดูดคน หรือเหตุการณ์สักแบบหนึ่งเข้ามาในชีวิต

Link

#SalmonPodcast #SalmonBooks #InEarPocketbook #ภาณุมาศทองธนากุล #ใบพัด #LifeIsALottery #คุณคือผู้โชคดี
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

21 min