35 min

EP30 แบรนด์ควรเลือกข้างเซฟๆ หรือเสี่ยง‪ๆ‬ Final_Revise2

    • Marketing

แบรนด์สินค้ากับประเด็นสังคมการเมืองเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะ แต่ยุคนี้ดูเป็นยุคที่แบรนด์ต้องออกมาแสดงจุดยืนทางสังคมแล้ว เพื่อภาพลักษณ์ต่อผู้บริโภค รวมถึงขับเคลื่อนประเด็นสังคม ไม่ว่าจะปรัชญาทางการเมือง ความสวยความงาม หรือสิทธิมนุษยชน ฯลฯ Final_Revise2 อีพีนี้ชวนไปดู 2 แคมเปญที่แบรนด์ต้อง take side เพื่อแสดงจุดยืนบางอย่าง ซึ่งเริ่มแสดงให้เห็นแล้วว่าการยืนอยู่ตรงกลางอาจไม่ใช่เซฟโซนของแบรนด์อีกต่อไป แต่เราอาจต้องยืนหยัดเพื่ออะไรสักอย่างให้ผู้บริโภคเห็นกับตา#SalmonPodcast #FinalRevise2 #Advertising #BloodWithoutBias #IllegalBloodBank #ColorOfCorruption

แบรนด์สินค้ากับประเด็นสังคมการเมืองเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะ แต่ยุคนี้ดูเป็นยุคที่แบรนด์ต้องออกมาแสดงจุดยืนทางสังคมแล้ว เพื่อภาพลักษณ์ต่อผู้บริโภค รวมถึงขับเคลื่อนประเด็นสังคม ไม่ว่าจะปรัชญาทางการเมือง ความสวยความงาม หรือสิทธิมนุษยชน ฯลฯ Final_Revise2 อีพีนี้ชวนไปดู 2 แคมเปญที่แบรนด์ต้อง take side เพื่อแสดงจุดยืนบางอย่าง ซึ่งเริ่มแสดงให้เห็นแล้วว่าการยืนอยู่ตรงกลางอาจไม่ใช่เซฟโซนของแบรนด์อีกต่อไป แต่เราอาจต้องยืนหยัดเพื่ออะไรสักอย่างให้ผู้บริโภคเห็นกับตา#SalmonPodcast #FinalRevise2 #Advertising #BloodWithoutBias #IllegalBloodBank #ColorOfCorruption

35 min