34 min

EP35 ทำไม ‘แค่’ คุมการโพสต์เหล้าเบียร์ ถึงเป็นเรื่องใหญ‪่‬ Why It MATTERs NOW คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

    • News

ข่าวตกอกตกใจชาวเน็ตในช่วงหลายวันนี้ คือการที่มีคนถูกปรับข้อหาโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นจำนวน 50,000 - 500,000 บาท! จากเพียงแค่แชร์ภาพเหล้าเบียร์ในหน้าฟีดปัญหานี้ไม่ได้ทำให้เดือดร้อนเพียงเพราะเราเป็นคน ‘ดื่ม’ หรือ ‘ไม่ดื่ม’ เท่านั้น เพราะนี่อาจมาจากปัญหาการนิยามของกฎหมาย และการตีความของเจ้าพนักงานที่สร้างความสับสนได้เป็นวงกว้าง ว่าพฤติการณ์แบบไหนที่เข้าข่ายการ โฆษณา และ ชักชวน บ้างอีพีนี้ The MATTER มากันถึง 2 คนคือหวี พงศ์พิพัฒน์ ที่เราคุ้นเสียงกันดี และใบเตย วริษฐา แซ่เจีย Content Writer ที่คลุกคลีกับสกู๊ปเรื่องนี้มาอย่างคร่ำหวอด#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTERs

ข่าวตกอกตกใจชาวเน็ตในช่วงหลายวันนี้ คือการที่มีคนถูกปรับข้อหาโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นจำนวน 50,000 - 500,000 บาท! จากเพียงแค่แชร์ภาพเหล้าเบียร์ในหน้าฟีดปัญหานี้ไม่ได้ทำให้เดือดร้อนเพียงเพราะเราเป็นคน ‘ดื่ม’ หรือ ‘ไม่ดื่ม’ เท่านั้น เพราะนี่อาจมาจากปัญหาการนิยามของกฎหมาย และการตีความของเจ้าพนักงานที่สร้างความสับสนได้เป็นวงกว้าง ว่าพฤติการณ์แบบไหนที่เข้าข่ายการ โฆษณา และ ชักชวน บ้างอีพีนี้ The MATTER มากันถึง 2 คนคือหวี พงศ์พิพัฒน์ ที่เราคุ้นเสียงกันดี และใบเตย วริษฐา แซ่เจีย Content Writer ที่คลุกคลีกับสกู๊ปเรื่องนี้มาอย่างคร่ำหวอด#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTERs

34 min

Top Podcasts In News

THE STANDARD
BBC World Service
sondhitalk
THE STANDARD
The MATTER
VOA