31 min

ลูกคนเดียว หรือ มีพี่น้องเพิ่ม ดีนะ? | EP40 The Rookie Mom

    • Relationships

นิดนกขอเคลียร์ Inbox ตัวเอง แล้วอยู่ดีๆ เจอคำถามน่าตอบเข้าให้ว่า จะมีลูกคนเดียวดี หรือมีพี่น้องเพิ่มเข้ามาเป็นสมาชิกอีกคน ลูกจะได้มีเพื่อนเล่นด้วย เอาล้าววว! งานเข้านิดนกอย่างจังในการหาคำตอบให้ได้ว่า จะอยู่ฝั่งไหนอีกแล้ว
นิดนกมองถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาในหลายๆ แง่มุม ทั้งจากละครที่เห็น สถิติที่เกิดขึ้น ชีวิตตัวเอง รวมถึงคนรอบข้างที่เป็นทั้งลูกคนเดียว และมีอีกชีวิตเพิ่มเข้ามา แต่สิ่งหนึ่งที่นิดนกตระหนักถึงคือ ปัจจัยความพร้อมของครอบครัวที่ต้องตกลงกันให้ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่าย การรีเซ็ตความเป็นแม่อีกครั้ง และการรับมือกับอารมณ์ของลูกคนที่เกิดขึ้นมาก่อน งานนี้คำตอบของแม่นิดนกจะเป็นอย่างไร ไปฟังอีพีกันจ้า
#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก

นิดนกขอเคลียร์ Inbox ตัวเอง แล้วอยู่ดีๆ เจอคำถามน่าตอบเข้าให้ว่า จะมีลูกคนเดียวดี หรือมีพี่น้องเพิ่มเข้ามาเป็นสมาชิกอีกคน ลูกจะได้มีเพื่อนเล่นด้วย เอาล้าววว! งานเข้านิดนกอย่างจังในการหาคำตอบให้ได้ว่า จะอยู่ฝั่งไหนอีกแล้ว
นิดนกมองถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาในหลายๆ แง่มุม ทั้งจากละครที่เห็น สถิติที่เกิดขึ้น ชีวิตตัวเอง รวมถึงคนรอบข้างที่เป็นทั้งลูกคนเดียว และมีอีกชีวิตเพิ่มเข้ามา แต่สิ่งหนึ่งที่นิดนกตระหนักถึงคือ ปัจจัยความพร้อมของครอบครัวที่ต้องตกลงกันให้ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่าย การรีเซ็ตความเป็นแม่อีกครั้ง และการรับมือกับอารมณ์ของลูกคนที่เกิดขึ้นมาก่อน งานนี้คำตอบของแม่นิดนกจะเป็นอย่างไร ไปฟังอีพีกันจ้า
#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก

31 min