48 min

EP45 ทำไมม็อบเยาวชนไทย ถึงถูกสนใจในฐานะรูปแบบใหม่ของการชุมนุ‪ม‬ Why It MATTERs NOW คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

    • News

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมามีการชุมนุมของกลุ่ม ‘เยาวชนปลดแอก’ (ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น ‘ประชาชนปลดแอก’) ที่รวบรวมมวลชนมาชุมนุมที่รอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้มากมายเกินคาด บวกกับก่อนนั้นก็ได้มีการชุมนุมรูปแบบต่างๆ ที่นำป๊อปคัลเจอร์มาใช้เป็นสัญญะในการชุมนุม ทั้งการ์ตูนแฮมทาโร่, แฮร์รี่ พอตเตอร์ ฯลฯ

การชุมนุมครั้งนี้ต่างจากการชุมนุมในช่วงสิบปีที่ผ่านมาหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือพลังเยาวชนที่เยาว์วัยลงไปถึงชั้นนักเรียนมัธยม ไปฟังหวี-พงศ์พิพัฒน์ จาก The MATTER พูดคุยในเรื่องนี้ และเท้าความไปยังการชุมนุมครั้งก่อนๆ ของไทย รวมถึงก้าวต่อๆ ไปของม็อบที่น่าจับตามอง

#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTERs

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมามีการชุมนุมของกลุ่ม ‘เยาวชนปลดแอก’ (ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น ‘ประชาชนปลดแอก’) ที่รวบรวมมวลชนมาชุมนุมที่รอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้มากมายเกินคาด บวกกับก่อนนั้นก็ได้มีการชุมนุมรูปแบบต่างๆ ที่นำป๊อปคัลเจอร์มาใช้เป็นสัญญะในการชุมนุม ทั้งการ์ตูนแฮมทาโร่, แฮร์รี่ พอตเตอร์ ฯลฯ

การชุมนุมครั้งนี้ต่างจากการชุมนุมในช่วงสิบปีที่ผ่านมาหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือพลังเยาวชนที่เยาว์วัยลงไปถึงชั้นนักเรียนมัธยม ไปฟังหวี-พงศ์พิพัฒน์ จาก The MATTER พูดคุยในเรื่องนี้ และเท้าความไปยังการชุมนุมครั้งก่อนๆ ของไทย รวมถึงก้าวต่อๆ ไปของม็อบที่น่าจับตามอง

#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTERs

48 min

Top Podcasts In News

THE STANDARD
BBC World Service
sondhitalk
THE STANDARD
The New York Times
Jomquan Lhaopett